Informācija presei
Šodien Ministru kabinets pieņēma noteikumus par Administratīvās apgabaltiesas, Administratīvās rajona tiesas un tās tiesu namu, Rīgas pilsētas, Rīgas rajona un Siguldas tiesu darbības teritorijām. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā teikts paskaidrojuma rakstā, lai efektīvāk risinātu administratīvās tiesas noslodzes jautājumu, proti, mazinātu noslodzi tiesā un veicinātu lietu savlaicīgu izskatīšanu, tiek saglabāta viena pirmā līmeņa administratīvā tiesa – Administratīvā rajona tiesa, veidojot Administratīvās rajona tiesas tiesu namus reģionos. Administratīvās rajona tiesas tiesu nami tiek izveidoti jau esošajās vispārējās jurisdikcijas apgabaltiesu darbības teritorijās, izvietojot tos pa vienam katrā tiesu apgabalā, pilsētās, kurās atrodas apgabaltiesas. Lemjot par tiesu izvietojumu reģionos, tika izvērtēta gan tiesu nama pieejamība iedzīvotājiem, izvērtējot pilsētas sasniedzamību atbilstoši tās ģeogrāfiskajai atrašanās vietai, gan arī iespēja nodrošināt tiesu darba vajadzībām nepieciešamās telpas. Administratīvās rajona tiesas tiesu nama Rīgā darbības teritorijā ietilps Rīga, Rīgas rajons, Jūrmala un Ogres rajons. Tiesu nama Jelgavā darbības teritorijā ietilps Jelgava un Jelgavas, Aizkraukles,  Bauskas, Dobeles, Jēkabpils un Tukuma rajoni. Valmieras tiesu nama darbības teritorijā ietilps Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Valkas un Valmieras rajoni. Tiesu nama Liepājā darbības teritorijā ietilps Kuldīgas rajons, Liepāja un Liepājas rajons, Saldus un Talsu rajoni, kā arī Ventspils un Ventspils rajons. Savukārt Administratīvās rajona tiesas tiesu nama Rēzeknē darbības teritorijā ietilps Rēzekne un Rēzeknes rajons, Balvu rajons, Daugavpils un Daugavpils rajons, Krāslavas, Ludzas un Preiļu rajons. Administratīvās rajona tiesas tiesu nami reģionos darbu uzsāks 2009. gadā. Ar pilnu noteikumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv