Šodien Ministru kabinets pieņēma ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtību civillietās. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Noteikumu mērķis ir paredzēt kārtību, kādā civillietās aprēķināmas lieciniekiem un ekspertiem izmaksājamās summas, kā arī ar liecinieku nopratināšanu vai apskates izdarīšanu uz vietas, atbildētāja meklēšanu, tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu piegādāšanu, izsniegšanu un tulkošanu saistītie izdevumi. Kā teikts noteikumu anotācijā, pašlaik ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanu nosaka kārtība, kādā civillietās aprēķināmas lieciniekiem un ekspertiem izmaksājamās summas un ar atbildētāja meklēšanu saistītie izdevumi, taču šie noteikumi  nenosaka virkni citu ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtību. Pēc noteikumu stāšanās spēkā, piemēram, būs noteikts, ka tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas izdevumus vienam pasta sūtījumam veidos veidlapas izgatavošanas, aploksnes, vēstules marķēšanas, sūtījuma sagatavošanas un pasta pakalpojumu izmaksas. Tās aprēķinās atbilstoši preces pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja izcenojumiem un tiesas izvēlētajam pasta sūtījuma piegādāšanas un izsniegšanas veidam. Savukārt ar sludinājuma ievietošanu laikrakstā saistītos izdevumus veidos teksta sagatavošanas un izsniegšanas izmaksas, kā arī publikācijas izmaksas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Izdevumus būs jāsedz pusei – zaudētājai vai gadījumā, ja persona atbrīvota no tiesu izdevumu samaksas, izdevumi jāsedz valstij. Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv