Nosaka tiesu darbības teritorijas
Šodien, 28. jūlijā, Ministru kabinets pieņēma noteikumus par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritoriju. Noteikumi nosaka rajona pilsētu tiesu sarakstu, kas līdz šim bija noteikts likumā „Par tiesu varu”.  Tāpat ar noteikumiem noteiks arī rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu darbības teritoriju. Šī gada 18. jūnijā Saeimā galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā „Par tiesu varu”, kas noteica vispārēju pamatu rajonu (pilsētu) tiesu reorganizācijai. Noteikumi nemaina līdzšinējās tiesu teritorijas, izņemot Rīgas rajona tiesas teritoriju, kurai saskaņā ar Tieslietu padomes apstiprināto tiesas reorganizācijas plānu no 1. augusta tiek pievienota Jūrmalas pilsētas tiesas teritorija. Pakāpeniska rajonu (pilsētas) tiesu reorganizācija uzsākta ar mērķi paaugstināt tiesu efektivitāti, nodrošinot tiesnešu un tiesu specializāciju, kompetenci, nejaušības principa ievērošanu lietu sadalē un augstu nolēmumu kvalitāti, tiesnešu un lietu rotāciju tiesu ietvaros, kā arī stiprināt tiesu priekšsēdētāju lomu tiesas resursu efektīvā izmantošanā, izpildi. Ar noteikumiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.       Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28362725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv