Informācija presei
Šodien Ministru kabinets pieņēma noteikumus par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2009. gadā. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas un VA „Maksātnespējas administrācija” speciālisti. Noteikumu mērķis ir noteikt valsts nodevas apmēru, maksāšanas kārtību un darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļos ieskaitāmās nodevas daļu 2009. gadā. Valsts nodevas likme pārskata mēnesī par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības, būs noteikta Ls 0,25 apmērā. Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas ieņēmumu apmērs 2009. gadā būs Ls 2 557 205, kas tiks sadalīti trim programmām – „Maksātnespējas administrācija”, „Darbinieku prasījumu garantijas fonds” un „Maksātnespējas procesa izmaksas”. Ar pilnu noteikumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv