Informācija presei Jaunumi
Noslēdzies projekts tieslietu pakalpojumu pieejamības stiprināšanai Latvijā

Trešdien, 9. jūnijā, no plkst. 15.00 līdz 16.30, norisināsies projekta "Stiprināt tiesu pieejamību Latvijā, veicinot mediācijas un juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstīt tiesu politikas attīstību un tiesu pārvaldības kvalitātes uzlabošanu" noslēguma pasākums, kurā piedalīsies Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātes (CEPEJ) prezidents Ramins Gurbanovs (Ramin Gurbanov).

J. Bordāns norāda: “Šis projekts devis nozīmīgu pienesumu tieslietu sistēmas stiprināšanai, kā arī aktualizējis ļoti nozīmīgu aspektu – tieslietu sistēmas pieejamību sabiedrībai. Vēlos pateikties visām projektā iesaistītajām pusēm – Eiropas Komisijai un CEPEJ, kā arī mūsu iestādēm – Tiesu administrācijai un Juridiskās palīdzības administrācijai, tāpat kā Sertificētu mediatoru padomei un visiem projekta ekspertiem, koordinatoriem, kuri veikuši intensīvu darbu, lai projekta rezultāti būtu visaptveroši un noderīgi sistēmas attīstībā.

Projekta ietvaros galvenie sasniegtie rezultāti:

  1. Sniegta ekspertīze un ieviesti vairāki nozīmīgi instrumenti tiesu administrēšanas modernizācijai, kontekstā ar tiesu darba monitoringu -, tiesu noslodzes plānošanai, kā arī lietu izskatīšanas termiņu plānošanai, kas ļauj sabalansēt noslodzi starp tiesām un tiesnešiem, tostarp kvalitatīvi novērtēt tiesu reformu ietekmi.
  2. Sniegta ekspertīze un nodrošināta attīstība tiesu komunikācijā, tiesu darba organizācijā attālināti un tiesnešu savstarpējā sadarbībā.  
  3. Sagatavotas konceptuālas piezīmes par IKT rīku turpmāku izstrādi tiesās un par mākslīgā intelekta (AI) izmantošanu tiesās.
  4. Izstrādātas programmas un veiktas apmācības par modernu tiesu un tiesu lietu pārvaldību (tiesnešiem un tiesu darbiniekiem).
  5. Sagatavotas ekspertu rekomendācijas tālākam darbam mediācijas izmantošanas veicināšanai.
  6. Realizēts mediācijas koordinatoru tiesās pilotprojekts (kā daļa no TM politikas, lai samazinātu tiesvedību skaitu tiesās) un veikta tā rezultātu analīze.
  7. Īstenota virkne izglītojošu un informatīvu pasākumu gan tienešiem, gan valsts un pašvaldību iestādēm jautājumos par mediāciju un tās ieteikšanu, lai atbalstītu mediācijas izmantošanu un labās prakses izplatīšanu.
  8. Apzināta pašreizējā situācija (mapping), kā arī veikts tiesību aktu detalizēts novērtējums par juridiskās palīdzības (primārās un sekundārās) pieejamību, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātām grupām un sniedzot ieteikumus uzlabojumiem.
  9. Īstenots sākotnējās juridiskās palīdzības pilotprojekts, lai ieviestu “vienas pieturas” pieejas principu valsts nodrošinātajā juridiskajā palīdzībā.
  10. Izvērtēti pilotprojekta rezultāti un sniegti konkrēti ieteikumi gūtās pieredzes izmantošanai turpmākajā sistēmas attīstībā.

Pasākumu atklās Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, CEPEJ prezidents Ramins Gurbanovs (Ramin Gurbanov) un Eiropas Komisijas DG REFORM Pārvaldības un Valsts Pārvaldes direktora pienākumu izpildītāja un vadītāja Daniela Doto (Daniele Dotto). Pasākumā piedalīsies arī Tieslietu ministrijas, Tiesu administrācijas, Juridiskās palīdzības administrācijas pārstāvji, tiesu priekšsēdētāji, kā arī, Sertificētu mediatoru padomes, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas un CEPEJ pārstāvji.

Papildu informācija:

Projekts tika uzsākts 2019. gada oktobrī un ilga 19 mēnešus. To finansēja Eiropas Savienība, izmantojot Strukturālo reformu atbalsta programmu, un īstenoja Eiropas Komisija sadarbībā ar CEPEJ.