Informācija presei
Notāru palīgi nodod zvērestu tieslietu ministram
Šodien svinīgo solījumu tieslietu ministram Marekam Segliņam nodeva divas notāra palīdzes - Inese Moroza un Katrīna Paura. Notāru palīdzes solīja būt uzticīgas Latvijas valstij, godprātīgi un pēc labākās apziņas un pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, ievērot uzraudzības iestāžu un to amatpersonu norādījumus un rīkojumus. Viņas solīja godīgi pildīt  zvērināta notāra palīga pienākumus, sargāt personu tiesiskās intereses, viņām uzticētās lietas un vērtības, kā arī neizpaust amata noslēpumus, apzinoties, ka ar savu darbību jāatbild likuma priekšā. Inese Moroza būs Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijas zvērināta notāra Jāņa Skrastiņa palīdze, bet Katrīna Paura - Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijas zvērinātas notāres Ineses Jaunzemes palīdze.