Šodien, 8.novembrī, Ministru kabinets pieņēma Ministru kabineta noteikumu projektu „Ar juridisko palīdzību saistīto izmaksu atlīdzināšanas noteikumi”, kas nosaka atlīdzināmo izmaksu, kas ir saistītas ar juridisko palīdzību, maksimālo ampēru. Līdz šim brīdim normatīvie akti neparedzēja, kādā apmērā valsts atlīdzina zaudējumus, kas privātpersonai ir radušies, administratīvā procesa ietvaros izmantojot juridisko palīdzību. Pieņemto Ministru kabineta noteikumu mērķis ir sakārtot tiesisko regulējumu zaudējumu atlīdzināšanas jomā, nosakot, kādā apmērā privātpersonai atlīdzina izmaksas par dažādiem juridiskās palīdzības veidiem, piemēram, dokumentu sastādīšanu, juridisko konsultāciju sniegšanu, pārstāvību tiesas sēdē utt. Ar noteikumiem var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas Preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv Tālr.: 67036712 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536