Noteiks bargākus sodus par dzimumnoziegumiem pret bērniem
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs trešdien, 5.augustā, ir sasaucis sanāksmi, lai apspriestu krimināltiesiskā regulējuma pilnveidi dzimumnoziegumu gadījumos pret nepilngadīgām personām. Sanāksmē piedalīsies pārstāvji un eksperti no Tieslietu ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Augstākās tiesas, Tiesībsarga biroja, Valsts probācijas dienesta, Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Tiesu administrācijas, kā arī Valsts policijas. Sanāksmes laikā plānots apspriest iepriekš Krimināllikuma darba grupā atbalstītos priekšlikumus krimināltiesiskā regulējuma pilnveidošanai, tostarp jautājumus par noilguma termiņa pagarinājumu vai atcelšanu, papildsoda (probācijas uzraudzības) noteikšanu kā obligātu un tā termiņa pagarinājumu, sankciju palielināšanu, Krimināllikuma piemērošanu, kā arī tiesnešu, prokuroru un policistu apmācību kvalitāti. Sarunas rezultāti tiks apkopoti un iesniegti Saeimas Juridiskajā komisijā kā priekšlikumi krimināltiesiskā regulējuma pilnveidošanai līdz 2015.gada 8.septembrim. Mediju ievērībai! Aicinām mediju pārstāvjus uz informatīvu tikšanos ar sanāksmes dalībniekiem plkst. 12.00 Tieslietu ministrijas 250.telpā, kuras laikā tiks sniegts atskats uz sanāksmē pārrunāto un turpmāko šī jautājuma virzību. Savu dalību aicinām pieteikt uz e-pastu Liva.Rancane@tm.gov.lv līdz 4.augusta plkst. 18.00.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv