Šodien, 29.martā, Ministru kabinets atbalstīja grozījumus Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Tos izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts robežsardzes un Juridiskās palīdzības administrācijas speciālistiem. Kā teikts anotācijā, likumprojekts izstrādāts saistībā ar 2008.gada 16.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2008/115/EK par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (turpmāk - direktīva), kuras prasības dalībvalstīm nepieciešams iestrādāt nacionālajos normatīvajos aktos. Grozījumi par valsts garantētās juridiskās palīdzības nodrošināšanu izraidāmajam ārzemniekam ir cieši saistīti ar plānotajiem grozījumiem Imigrācijas likumā. Grozījumu mērķi ir paplašināt Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteikto subjektu loku ar personām, kurām saskaņā ar direktīvas prasībām, ir tiesības uz valsts nodrošināto juridisko palīdzību, kā arī noteikt gadījumus, kuros ārzemniekam ir sniedzama valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība un tās veidus. Tāpat ar grozījumiem plānots precizēt citas ar direktīvas ieviešanu saistītas likuma normas (piemēram, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasīšanas kritēriji personām, kurām atbilstoši direktīvā noteiktajam ir tiesības uz valsts garantēto juridisko palīdzību, lēmumu pieņemšanas kārtība u.c.). Proti, saskaņā ar minēto direktīvu tiesības uz valsts nodrošināto juridisko palīdzību ir izraidāmajam ārzemniekam, kas uzturas Latvijas Republikā, Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos lēmuma par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas procedūras ietvaros. Likuma grozījumi vēl jāpieņem Saeimā. Ar grozījumu projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv