Ministru kabinets šodien pieņēma noteikumus par kārtību, kādā tiks aizsargāts personas īpašums gadījumos, ja personai piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts procesuāls piespiedu līdzeklis.  Saskaņā ar noteikumiem, kurus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti, procesa virzītājs uz laiku, kas nav ilgāks par trim mēnešiem, varēs uzdot pašvaldībai pēc īpašuma atrašanās vietas nodrošināt bez uzraudzības palikušā īpašuma aizsardzību. Īpašuma aizsardzība būs jālūdz pašam īpašniekam, uzrakstot attiecīgu iesniegumu procesa virzītājam.  Pašvaldībai būs jāizvēlas piemērotākais un finansiāli izdevīgākais īpašuma aizsardzības veids. Īpašuma aizsardzību pašvaldība izbeigs, ja personai atcels ar brīvības atņemšanu saistīto procesuālo līdzekli, ja persona rakstiski atteiksies no šādas īpašuma aizsardzības, kā arī stājoties spēkā notiesājošam tiesas spriedumam un citos noteikumos minētajos gadījumos.  Noteikumi arī regulēs, kā jāorganizē īpašuma aizsardzība, kā tā izbeidzama un kādā kārtībā par šīm darbībām informējams gan kriminālprocesa virzītājs, gan īpašnieks.  Pašvaldībai 10 darbdienu laikā pēc īpašuma aizsardzības izbeigšanās būs jāiesniedz procesa virzītājam norēķins un to pamatojošu dokumentu apliecinātas kopijas. Procesa virzītājs norēķinu par īpašuma aizsardzību un tam pievienotos dokumentus pievienos krimināllietas materiāliem. Izdevumus, kas saistīti ar īpašuma aizsardzību, paredzēts segt no pašvaldības budžeta. Izbeidzoties īpašuma aizsardzībai, izdevumus, kas būs izlietoti īpašuma aizsardzībai, pašvaldībai atmaksās no valsts budžetā speciāli šim mērķim paredzētiem līdzekļiem, bet, ja par personu netiek pieņemts reabilitējošs nolēmums, tos atlīdzinās Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Kā norādīts noteikumu anotācijā, realizējot šo kārtību, tiks nodrošināts sociālais taisnīgums, jo personai attaisnojoša sprieduma gadījumā būs iespēja saņemt savu īpašumu saglabātu. Savukārt, ja persona tiks atzīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izdevumi, kas saistīti ar tās īpašuma aizsardzību, tiks atzīti par procesuālajiem izdevumiem, kas piedzenami no personas notiesājoša nolēmuma gadījumā. Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv