Šodien, 5.aprīlī, Ministru kabinets akceptēja informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem grozījumiem normatīvajos aktos, lai nodrošinātu personai iespēju vērsties tiesā, lai aizstāvētu savas tiesības civiltiesiska aizskāruma internetā gadījumos, un iespēju saņemt atbilstošu tiesisko aizsardzību. Kā teikts anotācijā, viena no tiesiskajām problēmām ir personas ierobežotās iespējas aizstāvēt savas tiesības civiltiesiska aizskāruma internetā gadījumos, proti, kad notikusi goda un cieņas vai personas neaizskaramības, privātās dzīves aizskaršana internetā. Pašlaik persona, kurai ar šādām darbībām ir nodarīts kaitējums, nevar pilnvērtīgi un tiesiski aizstāvēt savas intereses. Personai ir jāiesniedz prasības pieteikums rajona (pilsētas) tiesai pēc savas dzīvesvietas, norādot aizskārēja - atbildētāja personas datus. Ja aizskārums noticis interneta vidē, šie dati cietušajai personai ir pieejami tikai ļoti retos gadījumos. Tieslietu ministrija aptaujāja un saņēma atbildes no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm par personas tiesību aizsardzību, ja tiesību aizskārums noticis interneta vidē. Citās valstīs tiesību aizskārumiem internetā tiek nodrošināta tādi pati civiltiesiskā aizsardzība kā tad, ja aizskārums būtu noticis citā vidē. Visās šajās valstīs prasītājam, ja persona, kas internetā izplatījusi aizskarošo informāciju nav zināma, ir vai nu tiesības lūgt tiesu, lai tā uzdod par pienākumu elektronisko sakaru komersantam un/vai interneta attiecīgās vietnes turētājam izpaust prasītājam ziņas par potenciālā atbildētāja identitāti, vai arī pašam prasītājam ir tiesības tieši pieprasīt šādu informāciju no elektronisko sakaru komersanta. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Satiksmes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Tiesībsarga biroju, Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroju izstrādāja priekšlikumus grozījumiem Elektronisko sakaru likumā. Priekšlikumu mērķis ir nodrošināt personai iespēju vērsties tiesā, lai aizstāvētu savas tiesības civiltiesiska aizskāruma internetā gadījumos, proti, kad notikusi goda un cieņas vai personas neaizskaramības, privātās dzīves aizskaršana internetā, un arī saņemt atbilstošu tiesisko aizsardzību. Lai noskaidrotu aizskārēju vai potenciālo atbildētāju lietā, būs nepieciešams vērsties pie elektronisko sakaru komersanta un/vai interneta attiecīgās vietnes turētāja, lai konstatētu, no kādas IP adreses aizskarošā informācija internetā ir ievietota un kādai personai attiecīgā IP adrese ir izsniegta. Šodien nolemts, ka satiksmes ministram, kā par Elektronisko sakaru likumu atbildīgajam ministram, minētie priekšlikumi jāiesniedz Saeimā. Ar pilnu informatīvā ziņojuma tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv