Šodien Ministru kabinets ārkārtas sēdē akceptēja grozījumus Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā. Grozījumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Datu valsts inspekcijas (turpmāk – DVI) speciālisti. Kā teikts likumprojekta anotācijā, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē nosaka, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pienākums veikt pasākumus, lai aizsargātu no aizliegtu komerciālu paziņojumu saņemšanas abonentus, kas ir fiziskas personas. Dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt arī pienācīgu aizsardzību abonentiem, kas ir juridiskas personas. Piemēram, dalībvalstīm ir tiesības noteikt, ka komerciālus paziņojumus juridiskām personām var sūtīt, neiegūstot piekrišanu, bet, nodrošinot iespēju atteikties no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums tiks precizēts, nosakot, ka komerciālu paziņojumu sūtīšanas aizliegums, nesaņemot piekrišanu vai nepastāvot visiem likumā esošajiem nosacījumiem, attieksies tikai uz komerciālu paziņojumu saņēmējiem, kas ir fiziskas personas. Komerciālo paziņojumu saņēmējiem, kas ir juridiskas personas, būs aizliegts sūtīt paziņojumus, ja tām netiks nodrošināta iespēja atteikties no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas.  Ar grozījumiem paredzēs, ka uzraudzības iestādei būs pienākums veikt pārbaudi par šā likuma ievērošanu, ja viena gada laikā viens pakalpojuma saņēmējs būs saņēmis vismaz desmit komerciālus paziņojumus no viena pakalpojuma sniedzēja un ja pakalpojuma saņēmējs ir iesniedzis uzraudzības iestādei par to sūdzību. Tādējādi samazināsies DVI iesniegto sūdzību skaits par aizliegtiem komerciāliem paziņojumiem. Samazinoties iesniegto sūdzību skaitam, tiks nodrošināta iespēja DVI tās kapacitāti izmantot lietderīgāk un efektīvāk – ietaupīt resursus, kas tiek tērēti sūdzību izskatīšanai, veikt preventīvus pasākumus, samazinot nākotnē iespējamos pārkāpumus, un atklāt un piemērot atbildību par būtiskiem pārkāpumiem.   Likumu grozījumi vēl jāpieņem Saeimā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv