Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti noteikumi par tiesu darbības teritorijām pēc administratīvi teritoriālās reformas. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Pašlaik rajonu (pilsētu) tiesu darbības teritorijas atbilst attiecīgās administratīvā iedalījuma vienības – rajona – administratīvajām robežām. Taču pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā tiks izveidotas cita veida administratīvās teritorijas – apriņķi, novadi un republikas pilsētas. Līdz ar to nepieciešams noteikt tiesu darbības teritorijas atbilstoši šim iedalījumam. Pēc noteikumu stāšanās spēkā būs noteikti Administratīvās apgabaltiesas, Administratīvās rajona tiesas, rajonu (pilsētu) tiesu un tiesu namu darbības teritorijās esošie novadi. Piemēram, Ogres rajona tiesas darbības teritorijā ietilps Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadi. Savukārt Rīgas pilsētas tiesu darbības teritorijas arī turpmāk noteiks atbilstoši Rīgas domes 1998. gada 3. februāra lēmuma „Par Rīgas ielu alfabētiskā saraksta apstiprināšanu” pielikumam „Rīgas ielu alfabētiskajā sarakstā minēto ielu sadalījums atbilstoši Rīgas priekšpilsētu (rajonu) izpilddirekciju administratīvajām teritorijām”. Piemēram, Zemgales apgabaltiesai būs tiesu nami Jelgavā un Aizkrauklē. Tiesu nama Aizkrauklē darbības teritorija atbildīs Bauskas, Aizkraukles un Jēkabpils rajonu (pilsētu) tiesu teritorijām, bet tiesu nama Jelgavā darbības teritorijā būs Jelgavas, Dobeles un Tukuma rajonu (pilsētu) tiesu teritorijas. Administratīvo rajona tiesu veido tiesu nami Rīgā, Jelgavā, Rēzeknē, Valmierā un Liepājā. Paredzēts, ka noteikumi stāsies spēkā 2009. gada 1. jūlijā, kad darbu uzsāk 109 novadu pašvaldības un deviņas republikas pilsētas. Noteikumu projekti nodoti saskaņošanai Finanšu un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijām un Valsts kancelejai. Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv