Trešdien, 16. decembrī, Tieslietu ministrijā notika Intelektuālā īpašuma padomes sēde. Šo padomi vada tieslietu ministrs. Sēdē Tieslietu ministrija sniedza informāciju par grozījumiem Intelektuālā īpašuma padomes nolikumā, kā arī informāciju par ekspertu grupas intelektuālā īpašuma tiesību jomā izstrādāto informatīvo ziņojumu „Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības nodrošināšana interneta vidē (Latvijas tiesību normu piemērošanas izvērtējums)”. Tāpat notika diskusija par politikas plānošanas dokumenta „Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2008.-2012. gadam” realizāciju 2009. gadā un tā plānoto īstenošanu 2010. gadā. Pēc Intelektuālā īpašuma padomes locekļu lūguma Tieslietu ministrija sniegza informāciju par Eiropas Kopienas patenta ieviešanu. Intelektuālā īpašuma padomes sastāvā ir valsts sekretāri no Tieslietu, Kultūras, Zemkopības, Iekšlietu, Ekonomikas, Finanšu, Satiksmes, Izglītības un zinātnes, Ārlietu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, ģenerālprokurors un Augstākās tiesas priekšsēdētājs.