Informācija presei
Šā gada 18. decembrī Saeima pieņēma likumu „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā”, kurš paredz reorganizēt Reliģisko lietu pārvaldi (turpmāk – RLP) un tās veicamās funkcijas nodot Uzņēmumu reģistram (turpmāk – UR) un Tieslietu ministrijai (turpmāk – TM). Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā nosaka jauno reliģijas lietu pārvaldības institucionālo modeli. Tas paredz, ka TM turpmāk nodrošinās politikas izstrādi, koordināciju un īstenošanu reliģijas jomā, savukārt UR nodrošinās reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrāciju un pārreģistrāciju, statūtu reģistrāciju, vadības institūciju sastāva reģistrāciju, kā arī izziņu izsniegšanu par paraksta tiesīgajām personām. Likumā tiek reglamentēti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra vešanas pamatnoteikumi, ieraksta izdarīšanas reģistrā nosacījumi, kā arī precizēts reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācijai, pārreģistrācijai u.c. iesniedzamo dokumentu klāsts un to apraksts. Likumā noteikti dokumenti, kas jāiesniedz, lai veiktu reliģiskās organizācijas vai tās iestādes reģistrāciju, pārreģistrāciju, statūtu, vadības un revīzijas komisijas sastāva izmaiņu reģistrāciju. RLP reorganizācijas rezultātā no 2009. gada 8. janvāra dokumentus, kas attiecas uz reliģiskās organizācijas vai tās iestādes reģistrāciju (pārreģistrāciju, statūtu (satversmes, nolikuma) vai izmaiņu vadības institūciju sastāvā reģistrāciju, izziņas par paraksta tiesīgajām personām izsniegšanu), būs jāiesniedz UR (adrese: Pērses iela 2, Rīgā, LV-1011). Papildus informācija atrodama UR mājas lapā internetā – www.ur.gov.lv. Savukārt jautājumi, kas saistīti ar valsts un reliģisko organizāciju attiecību īstenošanu, būs TM Nozaru politikas departamenta kompetencē (juridiskā adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536). Lai veiktu reliģiskās organizācijas reģistrāciju vai citas nepieciešamās darbības, pagaidām izmantojamas RLP izstrādātās pieteikumu veidlapas, kuras jāiesniedz UR. Veidlapu paraugi būs spēkā līdz brīdim, kamēr tiks izstrādāti un stāsies spēkā Ministru kabineta noteikumi par reliģisko organizāciju reģistrāciju. Pieteikumu veidlapas ir atrodamas TM mājas lapas sadaļā „Informācija par reliģisko organizāciju reģistrācijai iesniedzamajiem dokumentiem”. Tāpat līdz Ministru kabineta noteikumu par valsts nodevām par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrāciju, bet ne ilgāk kā līdz 2009. gada 30. martam piemērojami Ministru kabineta 2000. gada 15. februāra noteikumi Nr. 57 „Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācijas valsts nodevu”. Valsts nodevas samaksas rekvizīti ir pieejami UR mājas lapā (http://www.ur.gov.lv/?a=36&v=lv). Līdz ar RLP reorganizācijas procesu no 2008. gada 18. decembra līdz 2009. gada 8. janvārim klātienē netiks pieņemti reliģisko organizāciju vai to iestāžu, kā arī citu fizisko un juridisko personu iesniegumi. Minētajā laika posmā ir iespējami arī tālruņa sakaru traucējumi, līdz ar to nebūs iespējams sazināties ar atbildīgajiem darbiniekiem telefoniski. Reorganizācijas laikā ārkārtējos un steidzamos gadījumos (svarīgi notikumi, kas var būtiski ietekmēt reliģiskās organizācijas darbību) darbadienās laikā no plkst. 9.00 līdz 17.00 būs iespējams sazvanīt RLP atbildīgos darbiniekus pa tālr. +371 29322896. Plašāka informācija: Jekaterina Macuka Reliģisko lietu pārvaldes priekšniece Tālr.: 67210062 e-pasts: Jekaterina.Macuka@rlp.gov.lv TM Sabiedrisko attiecību nodaļa Tālr. 67036712 e-pasts: prese.tm@tm.gov.lv