Informācija presei
Notiks Garīgo lietu padomes sēde
Šā gada 10.aprīlī Ministru kabinetā notiks Garīgo lietu padomes (turpmāk - Padome) sēde, kuras laikā apspriedīs valsts un reliģisko organizāciju sadarbības modeļus un iespējamos nākotnes projektus, tostarp sabiedrības saliedēšanas jautājumos. Sēdi vadīs Padomes priekšsēdētāja Ministru prezidente Laimdota Straujuma. Tajā piedalīsies Tieslietu ministrijas un baznīcu pārstāvji. Tikšanās notiks Ministru kabineta Ministru prezidentu zālē. Tās sākums plkst. 17:00. Mediju iespējas: pirms sēdes TV un foto iespēja, pēc sēdes – atbildes uz mediju jautājumiem. Garīgo lietu padome ir pastāvīga konsultatīva valsts un reliģisko organizāciju sadarbību koordinējoša institūcija, kuras kompetencē ir koordinēt valsts un reliģisko organizāciju sadarbības projektu izstrādi un īstenošanu, kā arī izteikt viedokli Latvijas valsts institūcijām par jautājumiem, kas saistīti ar reliģisko organizāciju darbību. Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Preses sekretāre Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv