Trešdien, 28.decembrī, plkst.10.00 Ministru kabinetā Ministru prezidenta zālē 3.stāvā notiks Garīgo lietu padomes sēde. Padome apspriedīs Pasaules Jauniešu dienu (PJD) Latvijā organizēšanu 2015.gada augustā. Pieteikums par PJD rīkošanu jānosūta Vatikānam līdz nākamā gada janvāra beigām. PJD ir iespēja jauniešiem no visiem pasaules kontinentiem iepazīt valsti, tās nacionālās kultūras mantojumu, savstarpēji tikties, kā arī piedalīties pasākumos, kurus vada Romas Katoļu baznīcas pāvests. PJD piedalās aptuveni viens miljons dalībnieku. Līdz šim PJD notikušas reizi divos līdz trīs gados – vienu reizi Eiropā, bet otru – ārpus Eiropas. Šogad PJD notika Madridē no 16. līdz 22.augustam, bet nākamās paredzētas 2013.gadā Riodežaneiro.  Padomes sēdes darba kārtībā ir arī jautājums par kristīgās ticības mācības pasniegšanu skolās. To māca pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) apstiprinātas mācību programmas evaņģēliski luteriskās, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku un baptistu konfesiju pedagogi, ja skolā ir vismaz 10 skolēnu, kuri vēlas apgūt attiecīgās kristīgās konfesijas mācību. Tāpat padome sēdē uzklausīs reliģisko savienību (baznīcu) viedokli par partnerattiecību regulējumu un skatīs citus jautājumus. Garīgo lietu padomi vadīs tās priekšsēdētājs Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, sēdē piedalīsies tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, Tieslietu ministrijas un IZM speciālisti, reliģisko organizāciju pārstāvji. Garīgo lietu padome ir pastāvīga konsultatīva valsts un reliģisko organizāciju sadarbību koordinējoša institūcija, un tās mērķis ir veicināt un pilnveidot valsts un reliģisko organizāciju sadarbību. Mediju iespējas: TV/foto iespēja pirms sēdes. Pēc sēdes Tieslietu ministrija nosūtīs medijiem informāciju par sēdē apspriestajiem jautājumiem. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice[at]tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/