Informācija presei
21. un 22.martā Rīgā viesosies Lietuvas un Igaunijas datu aizsardzības institūciju delegācijas, lai piedalītos ikgadējā Baltijas valstu datu aizsardzības institūciju sanāksmē un diskutētu par aktualitātēm personas datu aizsardzības jomā. Sanāksmē piedalīsies Lietuvas datu aizsardzības institūcijas vadītājs Algirdas Kunčinas (Algirdas Kunčinas), Igaunijas datu aizsardzības institūcijas vadītājs Viljars Pīps (Viljar Peep) un Datu valsts inspekcijas direktore Signe Plūmiņa. Sanāksmes ietvaros ir paredzēta diskusija par Eiropas Savienības (ES) datu aizsardzības reformas īstenošanas praktiskajiem aspektiem. Viens no sanāksmes uzdevumiem ir vienoties par kontroles pasākumu, kuru 2013.gada ietvaros īstenos visas trīs Baltijas valstu datu aizsardzības institūcijas. Vienota kontroles pasākuma mērķis ir sekmēt personas datu aizsardzību Baltijas reģionā. Vienotais kontroles pasākums tiek īstenots, datu aizsardzības institūcijām vienojoties par jomu vai konkrētu kompāniju, kur tiks veikta pārbaude. Pēc tam tiks izstrādāta vienota pārbaudes metodoloģija, tai skaitā, vienoti jautājumi, lai vienlaicīgi īstenotu pārbaudes visās Baltijas valstīs. Pēc pārbaužu veikšanas tiks apkopoti to rezultāti un izstrādātas rekomendācijas par to, kas būtu novēršams un kas uzlabojams, lai sekmētu personas datu aizsardzības nodrošināšanu. Ņemot vērā Baltijas valstu kopīgo vēsturisko mantojumu un sadarbību šī reģiona ekonomiskās attīstības veicināšanā, 2012.gadā tika panākta vienošanās īstenot ciešāku Baltijas valstu sadarbību arī personas datu aizsardzības uzraudzības jomā, tai skaitā īstenojot katru gadu vienotu kontroles pasākumu. Šādu sadarbību augsti novērtējušas ES institūcijas.   Ksenija Novikova preses sekretāre Tālrunis: 67036712, 25435652 E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv