Informācija presei
Šogad Komerclikums svin savu pirmo desmitgadi. Par godu svinīgajam notikumam Tieslietu ministrija 20. un 21. septembrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā rīkos starptautisku konferenci „Komerclikumam - 10”. Konferences mērķis ir, diskutējot ar dažādu jomu pārstāvjiem, kuru darbs ikdienā saistīts ar komerctiesību jautājumiem – komersantiem, tiesnešiem un akadēmiķiem, analizēt nozares aktualitātes, kā arī apzināt komerctiesību jomas galvenās problēmas un iespējamos risinājumus. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns aicina visus uzņēmējus, kā arī juridisko profesiju pārstāvjus aizpildīt Tieslietu ministrijas mājaslapā esošo aptaujas anketu, lai kopīgiem spēkiem apzinātu Komerclikuma stiprās un vājās puses un meklētu risinājumus Komerclikuma veiksmīgai attīstībai. Aptaujas rezultāti tiks prezentēti Komerclikuma konferencē un publicēti Tieslietu ministrijas mājaslapā, Komerclikuma desmitgadei veltītajā sadaļā. Konferencē uzstāsies komerctiesību praktiķi, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mācībspēki, Tieslietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu pārstāvji, tiesneši, kā arī Komerclikuma izstrādātāji un ieviesēji. Konferencē īpašie viesi būs ārvalstu lektori - UNIDROIT prezidents Alberto Maconi (Alberto Mazzoni), UNIDROIT ģenerāldirektori Martins Stanfords (Martin Stanford) un Andželo Estrella-Farija (Angelo Estrella-Faria), Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāta pārstāve Tea Utofta - Jensena (Thea Utoft-Jensen) un Tartu Universitātes profesors Pauls Varuls (Paul Varul). Dalību konferencē var pieteikt jebkurš interesents, nosūtot savu kontaktinformāciju uz e-pasta adresi: companylaw@tm.gov.lv. Dalība konferencē ir bez maksas. Ar Komerclikuma konferences programmu, informāciju par referentiem un priekšlasījumu tēmām var iepazīties Tieslietu ministrijas mājaslapā, Komerclikuma desmitgadei veltītajā sadaļā. Papildu informācija: Sigita Vasiļjeva Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 28303346 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas