Informācija presei
Lai diskutētu par Nacionālās industriālās politikas pamatnostādņu rīcības virzieniem un informētu par iesaistīto pušu plānotajām aktivitātēm un redzējumu, kā īstenot Nacionālajā attīstības plānā (NAP) izvirzīto mērķi „ekonomikas izrāviens”, Ekonomikas ministrija šā gada 22.martā Rīgā organizē konferenci „Latvijas ekonomikas attīstības izaicinājumi 2020”. Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts: „Latvijas valsts budžeta mērķi ir skaidri, bet Latvijas ilgtermiņa attīstībai būs svarīga izlēmīga valdības rīcība arī citās jomās - īstenojot reformas izglītības sistēmā, enerģētikas politikā, darba tirgus politikā, valsts un pašvaldību uzņēmumu pārvaldībā, publiskā sektora sniegtos pakalpojumos utt..  Bez šīm pārnozaru reformām Nacionālās industriālās politikas īstenošana būs neiespējama un arī NAP paredzētais „ekonomikas izrāviens” paliks uz papīra un līdz visiem iedzīvotājiem nenonāks. Ja Latvija savā labklājībā grib panākt citas attīstītās valstis, mums ir tikai viena iespēja – definēt savas ambīcijas, prioritātes un mērķus, lai ciešā sadarbībā rīkotos ātrāk, izlēmīgāk un paveiktu iecerēto.” Konferences pirmajā daļā ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts iepazīstinās ar Nacionālās industriālās politikas piedāvājumu pārnozaru sadarbībai un rīcības virzieniem, izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis iepazīstinās ar priekšnosacījumiem profesionālās izglītības izaugsmei Latvijā, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš sniegs uzņēmēju viedokli par 2014.-2020.gada plānošanas perioda prioritātēm uzņēmējdarbības attīstībai, bet Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone uzrunās konferences dalībniekus par konkurētspējas paaugstināšanas instrumentiem. Pēc tam sekos ekspertu diskusija „Latvijas attīstības izaicinājumi 2020”, kurā piedalīsies D.Pavļuts, R.Ķīlis, J.Endziņš, L.Meņģelsone, Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumu asociācijas valdes priekšsēdētājs Vilnis Rantiņš, AS IBS „Prudentia”padomes loceklis Ģirts Rungainis un AS „Nordea banka” vecākais ekonomists Andris Strazds. Konferences turpinājumā, piedaloties plašam ekspertu un uzņēmēju lokam, sekos trīs paralēlās diskusijas: „Finansējuma pieejamība un uzņēmējdarbības attīstības perspektīvas”, „Darba spēka pieejamība Latvijā. Pašreizējā situācija un tendences”, kā arī „Izaicinājumi tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošanā”. Panelī „Finansējuma pieejamība un uzņēmējdarbības attīstības perspektīvas” piedalīsies pārstāvji no Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Riska kapitāla asociācijas, Latvijas Bankas, kā arī Ekonomikas ministrijas. Diskusijā par „Darba spēka pieejamība Latvijā. Pašreizējā situācija un tendences” piedalīsies labklājības ministre Ilze Viņķele, kā arī pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas. Savukārt diskusijā „Izaicinājumi tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošanā” savu viedokli paudīs Tieslietu ministrijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Augstākās tiesas, Ārvalstu investoru padomes, kā arī Saeimas pārstāvji. Detalizēta konferences dienas kārtība ir publicēta Ekonomikas ministrijas mājaslapā: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30824. Dalībai konferencē aicinām reģistrēties elektroniski: http://goo.gl/Hjd81 vai  uznemejuforums@em.gov.lv. Papildu informācija: 67013240. Ar konferenci „Latvijas ekonomikas attīstības izaicinājumi 2020” Rīgā Ekonomikas ministrija noslēdz reģionālo forumu cikla, kuru laikā iepazīstināja ar Nacionālās industriālās politikas mērķiem un rīcības virzieniem, kā arī guva komersantu priekšlikumus tālākajam darbam. Kā zināms, 2012.gada 9.novembrī tikāmies ar komersantiem Rēzeknē, 30.novembrī – Kuldīgā, 14.decembrī – Valmierā, savukārt 2013.gada 28.februārī – Jelgavā.   Evita Urpena LR Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr: 67013193; E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv Web: www.em.gov.lv; Seko mums Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija