Šodien, 20. maijā, Tieslietu ministrija organizē tiesību zinātnieku un praktiķu konferenci par atbildības regulējumu komerctiesībās. Konference notiks Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē, 3.stāvā, Merķeļa ielā 13 no plkst. 9.00 līdz 14.00. Konferencē piedalīsies Latvijā pazīstami tiesību zinātnieki un praktiķi. Šī gada konferences ietvaros tiks apskatīts jautājumu loks, kas skar atbildības regulējumu komerctiesībās, aplūkojot pārkāpumu komercdarbībā krimināltiesiskos, administratīvi tiesiskos un  civiltiesiskos aspektus, kā arī vērtēti tiesiskā regulējuma aspekti jautājumā par amatpersonu un dalībnieku atbildību par kapitālsabiedrībai nodarītiem zaudējumiem. Ar konferences programmu iespējams iepazīties Tieslietu ministrijas mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv