Informācija presei
Notiks konference par civilprocesa aktuālajiem jautājumiem
5.decembrī Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti organizē konferenci par civilprocesa aktuālajiem jautājumiem. Konferences mērķis ir, diskutējot ar dažādu jomu pārstāvjiem, kuru darbs ikdienā saistīts ar Civilprocesa likuma jautājumiem, analizēt nozares aktualitātes, kā arī apzināt civilprocesuālās tiesību jomas galvenās problēmas un iespējamos risinājumus. Civilprocesa aktuālo jautājumu konferenci atklās Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina. Konferencē uzstāsies civilprocesuālo tiesību praktiķi, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mācībspēki un Tieslietu ministrijas pārstāvji. Konference notiks Latvijas Universitātē, Juridiskās fakultātes konferenču zālē (telpa nr. 153), Raiņa bulvārī 19, Rīgā. Konference tiks translēta arī tiešraidē LU mājas lapā, kā arī priekšlasījuma laikā būs iespējams nosūtīt jautājumus uz augstāk minēto e-pasta adresi. Ar konferences programmu, informāciju par referentiem un priekšlasījumu tēmām var iepazīties šeit! Konferences materiāli ierobežotā skaitā būs pieejami konferences norises vietā. Prezentācijas Mārcis Krūmiņš "Lietas dalībnieku tiesību un pienākumu interpretācijas iespējas civilprocesā" Dana Rone "Pušu pienākuma piedalīties tiesas sēdē Civilprocesa likuma 29. nodaļas un 29.-1. nodaļas gadījumā aktuālā izpratne" Viktorija Jarkina "Civilprocesa likuma 30.4 nodaļa. Teorija un prakse" Olavs Cers "Maksātnespējas process Civilprocesā" Rihards Niedra "Kādus ieguvumus un jaunas problēmas pārrobežu strīdos atnesīs regulas «Brisele I» nomaiņa?" Jānis Lapsa "Ievešana nekustamā īpašuma valdījumā" Daiga Vilsone "VIDEOKONFERENCES CIVILPROCESĀ" Daina Ose "Personas tiesības uz tiesas pieejamību saīsināto nolēmumu kontekstā" Laila Medina ""Civilprocesa likuma aktuālie jautājumi" Irēna Kucina "Lietu nodošanas regulējuma pozitīvie un negatīvie aspekti" Martins Osis "Lietas izskatīšanas atlikšana. Problēmas un risinājumi."