Notiks konference par civilprocesa aktuālajiem jautājumiem
Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti šī gada 5. decembrī organizē konferenci par civilprocesa aktuālajiem jautājumiem. Konferences mērķis ir, diskutējot ar dažādu jomu pārstāvjiem, kuru darbs ikdienā saistīts ar Civilprocesa likuma jautājumiem, analizēt nozares aktualitātes, kā arī apzināt civilprocesuālās tiesību jomas galvenās problēmas un iespējamos risinājumus. Civilprocesa aktuālo jautājumu konferenci atklās Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina. Konferencē uzstāsies civilprocesuālo tiesību praktiķi, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mācībspēki un Tieslietu ministrijas pārstāvji. Ņemot vērā, ka vietu skaits ir ierobežots, interesenti aicināti reģistrēties konferencei līdz šī gada 2. decembrim, nosūtot savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pasta adresi: cpl.konference@tm.gov.lv. Dalība konferencē ir bez maksas. Konference notiks Latvijas Universitātē, Juridiskās fakultātes konferenču zālē (telpa nr. 153), Raiņa bulvārī 19, Rīgā. Konference tiks translēta arī tiešraidē LU mājas lapā, kā arī priekšlasījuma laikā būs iespējams nosūtīt jautājumus uz augstāk minēto e-pasta adresi. Ar konferences programmu, informāciju par referentiem un priekšlasījumu tēmām var iepazīties šeit! Programma var tikt precizēta. Konferences materiāli tiks ievietoti Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā www.tm.gov.lv, kā arī ierobežotā skaitā būs pieejami konferences norises vietā.