Informācija presei
Notiks konference par dzimtsarakstu lomu tieslietu sistēmā
Šodien, 14.oktobrī, Valmierā notiks konference par dzimtsarakstu lomu tieslietu sistēmā. Tajā piedalīsies arī valsts sekretārs Raivis Kronbergs un valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina. Valsts sekretārs Raivis Kronbergs savā uzrunā informēs par aktualitātēm dzimtsarakstu jomā, kā arī izteiks pateicību par laulības institūta stiprināšanu: "Laulībai un ģimenei sabiedrībā ir nozīmīga vērtība. Satversmē noteikts, ka „Valsts aizsargā un atbalsta laulību - savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības.” No Latvijas valsts pamatdokumenta izriet laulības nozīmīgums un pietāte pret tradicionālās laulības institūtu. Dzimtsarakstu nodaļas ir tās iestādes, kurās personas apliecina savu vēlmi izveidot savienību un stāties laulībā, kuru atzīst un atbalsta valsts, līdz ar to dzimtsarakstu nodaļas laulības institūta stiprināšanā ieņem būtisku lomu." Konferencē diskutēs par dzimtsarakstu sistēmas attīstības aktualitātēm, tiesiskā statusa noteikšanu, reģistrējot bērna dzimšanu, tāpat tiks runāts par personvārdu atveidi un pareizrakstību, dokumentu legalizācijas kārtību, kā arī par bāriņtiesas un dzimtsarakstu nodaļu sadarbību.   Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv