Šī gada 18.maijā Tieslietu ministrija sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju „ Liepa, Skopiņa/ Borenius”, zvērinātu advokātu biroju „LetLaw” un Rīgas Juridiskās augstskolu organizē tiesību zinātnieku un praktiķu konferenci par komerctiesībām Eiropas Savienībā. Konferences novitāte slēpjas ne tikai dažādu komerctiesību jautājumu analizēšanā caur Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma un prakses prizmu, bet arī apstāklī, ka pirmo reizi Tieslietu ministrijas organizētā komerctiesību konference noritēs latviešu – angļu valodā. Konferences dalībnieki varēs iepazīties gan ar kritisku Eiropas Komisijas iniciatīvu analīzi par dažādiem komerctiesību instrumentiem, gan arī uzzināt citu valstu pieredzi, jo tajā uzstāsies ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā zināmi tiesību zinātnieki un praktiķi. Konferenci atklās tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs un Rīgas Juridiskās augstskolas rektors Georgs Ulrihs. Dalība konferencē ir bez maksas. Konference notiks Rīgas Juridiskajā augstskolā, Strēlnieku ielā 4k-2, W42 auditorijā no plkst.9.00 līdz plkst. 17.00. Aktuālā informācija par konferences darba kārtību ir pieejama pieejama šeit (.pdf). Konferences materiāli A.Strupišs B.Lielkalne G.Paidere I.Zelča S.Kravale L.Nijs B.Broka J.Guļčenko A.Lošmanis V.Bergs J.Bogdasarovs I.Druviete A.Rubene Līga Brice Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta sabiedrisko attiecību speciāliste Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536 www.tm.gov.lv   twitter.com/tieslietas