Informācija presei
Trešdien, 27.martā, notiks konference par cilvēktiesību samērošanu un preventīvo piespiedu līdzekļu izpratni. Konference ir veltīta šobrīd aktuālajam jautājumam par vardarbības novēršanu ar preventīvajiem piespiedu līdzekļiem. Proti, tādiem līdzekļiem, kas ir paredzēti vardarbības cēloņu novēršanai un konkrētu personu vai visas sabiedrības drošības aizsardzībai, piemēram, aizliegums tuvoties un sazināties ar konkrētu personu vai personu loku, aizliegums tuvoties noteiktai vietai, pienākums piedalīties sociālās rehabilitācijas programmās. Konferenci ar uzrunu atklās tieslietu ministra biroja vadītāja Ina Kļaviņa, akcentējot, ka preventīvie piespiedu līdzekļi nav sods, bet gan valsts garantēts veids, kā personu atturēt no kaitējuma izdarīšanas gan pret sevi, gan citiem. Ina Kļaviņa uzsver: „Preventīvo piespiedu līdzekļu sistēma veiksmīgi darbosies tikai tad, ja iesaistītās institūcijas sadarbosies ar mērķi palīdzēt cilvēkam.” Konferences dalībnieki - valsts un pašvaldības institūciju darbinieki - tiks informēti par pētījuma „Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā” rezultātiem un izdarītajiem secinājumiem attiecībā uz preventīvo piespiedu līdzekļu sistēmas izveidi Latvijā. Pētījums tika veikts ar mērķi izpētīt Igaunijas, Somijas un Lielbritānijas normatīvo regulējumu un praktisko pieredzi vardarbības risku izvērtēšanā un vardarbības novēršanā ar preventīviem piespiedu līdzekļiem, kā arī sniegt vadlīnijas un rekomendācijas preventīvo piespiedu līdzekļu sistēmas izveidei Latvijā. Konferencē piedalīsies arī ārvalstu lektori no Somijas un Lielbritānijas, lai informētu par preventīvo piespiedu līdzekļu piemērošanas gaitu, izaicinājumiem un ieguvumiem. Tāpat konferencē ir paredzētas diskusijas un lekcijas par cilvēktiesību un prevencijas samērošanas aspektiem un to pasākumu organizēšanas praksi Cēsu un Saldus novados. Preventīvi piespiedu līdzekļi tiek jau realizēti daudzās valstīs, piemēram, Austrijā, Lielbritānijā, Somijā, Šveicē, Bulgārijā, Vācijā, Nīderlandē, Francijā, Dānijā, Čehijā, Ungārijā, Norvēģijā, Igaunijā, Lietuvā, Moldovā, ASV, savukārt Latvija vēl ir tikai ceļā uz to, lai izveidotu vardarbības prevencijas sistēmu. Ņemot vērā minēto, Latvijai ir iespēja iepazīties un izvērtēt citu valstu pieredzi preventīvo piespiedu līdzekļu ieviešanā un īstenošanā, lai pārņemtu no tām veiksmīgākos un piemērotākos risinājumus, kā arī pēc iespējas izvairītos no citu valstu pieļauto kļūdu atkārtošanas. Ar prezentācijām un citiem konferences materiāliem pēc pasākuma būs iespējams iepazīties Tieslietu ministrijas mājaslapā. Konferenci līdzfinansē Eiropas Komisija īpašās programmas „Krimināltiesības” projekta „Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā” ietvaros. Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv