Informācija presei
2012. gada 7. novembrī notiks valststiesību attīstībai Latvijā veltīta konference „Valststiesību diena”, ko organizē Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. Konferences mērķis ir rosināt diskusiju par aktuāliem valststiesību un administratīvo tiesību jautājumiem un stiprināt sadarbību starp izglītības iestāžu mācībspēkiem, veicinot valststiesību nozares attīstību Latvijā. Konference vienkopus pulcēs valsts augstākās amatpersonas, izglītības iestāžu akadēmiskos mācībspēkus, Latvijas zinātniekus, valsts pārvaldē strādājošos juristus, kā arī citus juridiskās profesijas pārstāvjus. Konferenci ar uzrunu atklās tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Valststiesību dienas galvenā tēma būs „Izpildvaras aktuālo problēmu konstitucionālie aspekti”. Ar priekšlasījumiem konferencē uzstāsies Latvijas augstskolu mācībspēki - dr.iur. Sanita Osipova, dr.iur. Jānis Lazdiņš, dr.iur. Aivars Endziņš, dr.iur. Ingrīda Veikša un dr.iur. Andrejs Vilks u.c. Konference notiks Latvijas Universitātes Mazajā aulā. Sākums plkst.10.00. Aicinām interesentus pieteikt dalību konferencē, nosūtot savu kontaktinformāciju uz e-pasta adresi: publiclaw@tm.gov.lv. Dalība konferencē ir bez maksas. Pieteikšanās konferencei ir noslēgusies! Konferences programma Papildu informācija: Sigita Vasiļjeva Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 28303346 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas