Informācija presei
Otrdien, 15.janvārī, Ministru kabinets skatīs Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu „Grozījumi Civillikumā” un saistītos grozījumus likumā „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību””. Likumprojekts „Grozījumi Civillikumā” izstrādāts, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Direktīvas „Par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos” pārņemšanu nacionālajā tiesību sistēmā. Direktīvā ir ietvertas konkrētas prasības saistībā ar kavētu maksājumu novēršanu, kuras dalībvalstīm līdz 2013.gada 15.martam nepieciešams pārņemt nacionālajā tiesību sistēmā. Ar direktīvas ieviešanu ir paredzēts novērst kavētu maksājumu iestāšanos darījumos par preču piegādi, pirkumu vai pakalpojumu sniegšanu, jo šobrīd līgumos tiek paredzēti nepamatoti ilgi maksājumu termiņi. Līdz ar direktīvas pārņemšanu, Civillikumā tiks noteikti konkrēti maksājumu termiņi līgumos par preču piegādi, pirkumu vai pakalpojumu sniegšanu. Tie tiks iedalīti atkarībā no līguma dalībniekiem, proti, attiecībā uz publisko tiesību subjektiem (valsts un pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības) minētais termiņš nedrīkstēs pārsniegt 30 dienas. Savukārt darījumos starp privāto tiesību subjektiem šis termiņš varēs būt līdz 60 dienām. Tāpat Civillikumā tiks noteikti strikti nosacījumi maksājumu veikšanai, ieviests jauns kompensācijas mehānisms kreditoram saistībā ar kavējuma iestāšanos, kā arī paredzēts acīmredzami netaisnu līguma noteikumu ietveršanas aizliegums. Direktīvas prasību dēļ tiks pārskatīts arī Civillikumā noteikto nokavējuma procentu apmērs. Mediju pārstāvjus aicinām apmeklēt brīfingu par likumprojektu „Grozījumi Civillikumā” 15.janvārī plkst.11.30 Ministru kabineta bibliotēkā, savu dalību piesakot uz e-pastu Ksenija.Novikova@tm.gov.lv. Mediju brīfingā piedalīsies Tieslietu ministrijas Vispārējo civiltiesību nodaļas vadītāja Jūlija Guļčenko un Vispārējo civiltiesību nodaļas juriskonsulte Inese Kahanoviča. Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv Tālr.: 67036712, 25435652 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536