Informācija presei
Rīt, 12.martā, Ministru kabinets skatīs likumprojektu paketi, kura paredz no vardarbības un vajāšanas cietušajām personām iespēju pēc savas iniciatīvas civilprocesa ietvaros vērsties tiesā, tai skaitā ar policijas starpniecību, un lūgt tiesu noteikt ierobežojumus vardarbīgajai personai, piemēram, netuvoties. Grozījumi Civilprocesa likumā paredz, ka cietušās personas tiesības uz dzīvību, brīvību, personas neaizskaramību, veselību, dzimumneaizskaramību, privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību, varēs aizsargāt ar pagaidu personisko tiesību aizsardzības līdzekļiem, kā tas līdzīgi jau ir daudzās citās Eiropas un pasaules valstīs. Vienlaikus ar grozījumiem Civilprocesa likumā, tiek virzīti arī grozījumi likumā „Par policiju”, kas paredz jaunas tiesības Valsts policijai un Pašvaldības policijai izsaukumos uz mājsaimniecībām. Proti, policija izsaukuma laikā uz rakstveida pieteikuma pamata gadījumos, kad pastāv tūlītēji draudi, ka persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, varētu nodarīt kaitējumu citas personas, kas pastāvīgi dzīvo šajā mājoklī, brīvībai vai veselībai, varēs pieņemt lēmumu, kas uzliek par pienākumu personai, kas rada draudus, atstāt, neatgriezties un neuzturēties mājoklī vai neuzturēties mājokļa tuvumā uz laiku līdz septiņām dienām no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja aizsargājamā persona vēlēsies, lai pēc policijas lēmuma tiesa izskata arī jautājumu par personisko tiesību aizsardzības līdzekļa noteikšanu, policija, ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā, dokumentus nosūtīs tiesai jautājuma par personisko tiesību aizsardzības līdzekļa noteikšanu vardarbīgajai personai izskatīšanai. Aicinām mediju pārstāvjus apmeklēt brīfingu par likumu grozījumiem 12.martā plkst.11.00 Ministru kabineta bibliotēkā. Mediju brīfingā piedalīsies tieslietu ministrs Jānis Bordāns, valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina, Civiltiesību departamenta Starptautisko privāttiesību nodaļas vadītāja Evita Drobiševska. Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv