Informācija presei
Otrdien, 2. oktobrī, Ministru kabinets skatīs Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un likumā „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību”. Ar grozījumiem tiek mainīta līdzšinējā pieeja attiecībā uz nomas maksas apmēru, proti, turpmāk nomas maksu varēs noteikt līdz 6% gadā no kadastrālās vērtības (šobrīd ir noteikti 6%), ņemot vērā piespiedu nomas maksas noteikšanas kritērijus. Grozījumi paredz saglabāt principu, ka pusēm par nomas maksu būs jāvienojas. Savukārt gadījumos, kad savstarpēju vienošanos nav iespējams panākt, nomas maksu noteiks tiesa. Tāpat likumprojekti paredz atteikties no nosacījuma, ka papildus nomas maksai nomnieks kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumu.  Aicinām apmeklēt mediju brīfingu par likumu grozījumiem 2. oktobrī plkst. 11.30 Ministru kabineta bibliotēkā. Piedalīsies Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina, Tieslietu ministrijas Civiltiesību  departamenta direktore Dagnija Palčevska un Tieslietu ministrijas Vispārējo civiltiesību nodaļas juriskonsulte Kristīne Kinča. Papildu informācija: Sigita Vasiļjeva Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 28303346 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas