Notiks pirmā Datu aizsardzības konsultatīvās atbalsta padomes sanāksme par VDAR piemērošanu
Ceturtdien, 21. jūnijā plkst. 15.00, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Datu valsts inspekciju rīko pirmo Datu aizsardzības konsultatīvās atbalsta padomes tikšanos kopā ar dažādu nozaru pārstāvjiem, lai vienotos par turpmāko padomes darbību, kā arī pārrunātu  aktualitātes par Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk - Regulas) un tās piemērošanu. Sanāksmē kopā ar 30 nozaru pārstāvjiem plānots pārrunāt Regulas ietekmi un  sniegt atbalstu Regulas piemērošanā, kā arī diskutēt par Regulas dažādu interpretāciju problemātiku un neskaidrajiem jautājumiem, tādējādi veicinot vienotu sabiedrības un nozaru pārstāvju izpratni par Regulu un tās piemērošanas specifiku. Padomi vada Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs un padomes sastāvā ir Datu valsts inspekcija, lielāko nozaru pārstāvji (plašsaziņas, veselības, labklājības, izglītības u.c.) un Tiesībsargs.   Mediju iespējas: Mediji var klausīties diskusiju klātienē, iepriekš piesakoties pie Alises Adamanes pa e - pastu: Alise.Adamane@tm.gov.lv vai tālr. 67036920 līdz 2018. gada 21. jūnija plkst. 9.00. Caurlaides saņemšanai būs nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.       Alise Adamane Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920 E-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv         Informējam, ka pasākumā tiks fotografēts un filmēts. Lai sniegtu informāciju iedzīvotājiem un nodrošinātu valsts pārvaldes darbības caurspīdīgumu, informācija par pasākumu kopā ar audio vai vizuālo materiālu tiks publicēta Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē, kā arī izmantota žurnālistikas vajadzībām. Atrodoties pasākuma teritorijā, Jūs apliecināt, ka esat informēts, ka tiekat iekļauts/a audio vai vizuālajā materiālā.