Informācija presei
Notiks pirmā sanāksme Latvijas bērnu tiesību aizsardzībai ārvalstīs
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs ir sasaucis pirmo darba grupu Latvijas valstspiederīgo bērnu tiesību aizsardzībai ārvalstīs, kas notiks 2015.gada 12.novembrī Tieslietu ministrijā. Sanāksmē informēs par esošo situāciju Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzībā ārvalstīs, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības iespēju paplašināšanu bērnu tiesību aizsardzībai ārvalstīs, kā arī valdības doto uzdevumu izpildi situācijas uzlabošanai. Tieslietu ministrija ziņos par izstrādātajiem risinājumiem kārtības, kādā tiek izvērtēts bērna radinieks kā iespējamais aizbildnis, pilnveidē. Darba grupas mērķis ir diskusiju rosināšana un problēmjautājumu risināšana, kā arī vienošanās par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar Latvijas valstspiederīgo bērnu tiesību un interešu aizsardzību ārvalstīs. Tās sastāvā ir tieslietu ministrs, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece, tiesībsargs, labklājības ministrs un ārlietu ministrs. Mediju iespējas Mediju brīfings plkst. 11.30 pēc sanāksmes (brīfinga laiks var tikt mainīts atbilstoši sanāksmes darba kārtībai). Mediju pārstāvjiem lūgums pieteikt savu dalību uz e - pastu Liva.Rancane@tm.gov.lv vai pa tālruni 28748349. Papildu informācija Tieslietu ministrijā šī gada laikā (līdz novembra sākumam) saņemtas 99 jaunas lietas, kas saistītas ar Latvijas valstpiederīgo bērnu tiesību aizsardzību ārvalstīs (sociālā riska ģimeņu atgriešanos Latvijā vai pārcelšanos uz ārvalsti, bērnu izņemšanu no ģimenes ārvalstīs, potenciālo aizbildņu izvērtēšanu, bērnu ievietošanu radinieku aprūpē Latvijā, informācijas noskaidrošanu par bērna situāciju ārvalstī pēc personas lūguma, kurai ir vecāku atbildība, u.c.). 2014.gadā kopumā tika saņemtas 122 jaunas lietas, savukārt 2013.gadā – 132. Tieslietu ministrija atbilstoši kompetencei koordinē bērnu tiesību aizsardzības lietas pārrobežu kontekstā, sadarbojoties ar iesaistītajām institūcijām ārvalstīs un Latvijā.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv