Notiks PSRS okupācijas zaudējumu apzināšanas komisijas sēde
Šī gada 12.martā plkst. 12.00 Tieslietu ministrijā notiks PSRS okupācijas zaudējumu apzināšanas komisijas sēde. Sēdes laikā komisija apspriedīs informatīvā ziņojuma sniegšanu Ministru kabinetā par komisijas darbību, kā arī pārrunās 2015.gada darba plānu. Šogad komisija plānojusi veikt vairākus apjomīgus pētījumus – par PSRS militārā budžeta apjomu Latvijas PSR 1975.-1990.gadam un par PSRS militāri rūpnieciskā kompleksa nodarītiem zaudējumiem Latvijas tautsaimniecības attīstībai. Tāpat komisija paredzējusi izstrādāt juridisko pamatojumu PSRS okupācijas režīma nodarītajiem zaudējumiem videi un sagatavot represētajām personām pamatojumu kompensāciju pieprasīšanai no PSRS mantinieces Krievijas. Komisija darbu atsākusi 2013.gadā un tuvākajā laikā tai plānotas dažādas aktivitātes, lai sekmīgi apzinātu PSRS okupācijas rezultātā Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarītos zaudējumus.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv