Šā gada 2. jūlijā notiks seminārs par NVO finansējuma saņemšanas iespējām Latvijā projektu īstenošanai Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda  un Eiropas Savienības struktūrfondu ietvaros. Semināru organizē Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Seminārā piedalīsies arī Izglītības un zinātnes ministrija un Labklājības ministrija. Seminārā plānots sniegt informāciju par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējuma ietvaros paveikto pēdējā gada laikā, kā arī informēt par plānoto pieejamo finansējumu un atbalstāmajām aktivitātēm līdz gada beigām. Šī fonda galvenā mērķa grupa ir trešo valstu valstpiederīgie, kas Latvijā ieradušies ne no Eiropas Savienības dalībvalstīm un dzīvo Latvijā ne ilgāk kā piecus gadus.    Eiropas Savienības Sturktūrfondu ietvaros tik sniegta informācija par labklājības nozares atbalstāmajām jomām, kur finansējumu apgūšanā var iesaistīties nevalstiskās organizācijas. Savukārt, izglītības jautājumos tiks runāts par Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Jaunatne darbībā un Eurodesk piedāvātajām iespējām. Ar semināru organizētāji vēlas norādīt gan uz pastāvošajām iespējām nevalstiskajām organizācijām piesaistīt finansējumu, gan to aktīvu līdzdalību pakalpojumu nodrošināšanā visdažādākajām mērķa grupām. Līdz ar to norādot uz nevalstiskā sektora un valsts pārvaldes sadarbību.    Seminārs notiks 2. jūlijā, Reval Hotel Latvija, zālē Beta 2, Rīgā, Elizabetes ielā 55. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv