Informācija presei
Rīt, 28. aprīlī, trešo reizi tiks pasniegtas Tieslietu sistēmas Goda zīmes. Apbalvojumu saņems 22 tieslietu sistēmas darbinieki. Pasākumā piedalīsies tieslietu ministra pienākumu izpildītājs Imants Lieģis, Tieslietu ministrijas vadība, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un ģenerālprokurors Jānis Maizītis. Uzskatot, ka tieslietu sistēmas lielākā bagātība ir tās kvalificētie speciālisti, eksperti un darbinieki ar plašu nākotnes redzējumu, Tieslietu ministrija, Ģenerālprokuratūra un Augstākā tiesa 2008. gadā, sagaidot Latvijas Republikas Tieslietu sistēmas 90 gadu jubileju, izveidoja īpašu tieslietu sistēmas apbalvojumu. Tā veidošanā tika piesaistīts mākslinieks Laimonis Šēnbergs. Goda zīme, tās atribūtika un apbalvojuma piešķiršanas nolikums ir apstiprināts Valsts heraldikas komisijā. Tieslietu sistēmas Apbalvošanas padomes sēde notika šā gada martā. Izskatot iesniegtos pieteikumus, tika nolemts piešķirt I, II un III pakāpes Goda zīmes. Saskaņā ar Apbalvojuma dibināšanas nolikumu, ar Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi apbalvo par izcilu mūža ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē. Ar I pakāpes Goda zīmi rīt tiks apbalvota Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore Ilma Čepāne. Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi piešķir par īpaši nozīmīgu ieguldījumu vai sasniegumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, par īpaši nozīmīgiem zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu nozares politikas veidošanā un īstenošanā, starpvalstu attiecību veidošanā, judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā. Ar II pakāpes Goda zīmi rīt tiks apbalvots Latvijas Universitātes profesori Uldis Krastiņš un Valentija Liholaja, Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senators Zigmants Gencs, Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas virsprokurors Arvīds Kalniņš un  Rēzeknes augstskolas profesors Jānis Rozenbergs. Par priekšzīmīgu, godīgu un radošu amata pienākumu veikšanu ar III pakāpes Goda zīmi tiks apbalvota  Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatore Skaidrīte Lodziņa, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Ilze Skultāne, Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese Vanda Cīrule, Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Ludmila Poļakova, Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senatore Anita Nusberga,  Augstākās tiesas Dokumentu pārvaldības nodaļas konsultante Inta Ķirse,  Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta konsultante Vaira Avotiņa,  Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas prokurore Viktorija Opincāne, zvērinātas advokātes Ināra Freidenfelde un  Ilga Jansone un zvērināti advokāti Juris Močuļskis un Rūdolfs Zesers. Apbalvojumu saņems arī zvērināta notāre Mārīte Rateniece,  Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētā profesore Sanita Osipova, Zemgales apgabaltiesas tiesnese Velta Silamiķele un Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietuma priekšnieks Valerijs Tverdovs. Tieslietu sistēmas Goda zīmes pasniegšanas svinīgais pasākums notiks rīt plkst.14.00, K. Valdemāra ielā 20, Rīgā, Latvijas Zvērinātu notāru padomes telpās. Laura Pakalne Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv