Informācija presei Jaunumi
2

Pirmdien, 23. maijā, notika ikgadējā Norvēģijas grantu sanāksme, kuras laikā Tieslietu ministrija informēja Finanšu ministriju (FM), Norvēģijas Ārlietu ministriju un Finanšu instrumenta biroju par aktuālo progresu Norvēģijas grantu programmā “Korekcijas dienesti”. Šobrīd Olaines cietumā pabeigta nederīgo ēku demontāža un būvlaukums sagatavots mācību centra būvniecībai, kas tiks uzsākta pēc tehniskā projekta ekspertīzes. Savukārt atklātā režīma cietuma korpusa projektēšana šobrīd aktīvi turpinās. Diemžēl būvniecības gaitu potenciāli varētu ietekmēt arī būvniecības izmaksu un darba spēka sadārdzinājums, kas varētu rasties dēļ politiski saspringtās situācijas pasaulē.

24. maijā donorvalsts pārstāvji devās uz Olaines cietumu, lai apskatītu mācību centra būvniecības vietu. Tāpat viņiem bijaiespēja iepazīties ar Olaines cietuma atkarīgo centra darbu, kas tapis ar Norvēģijas grantu atbalstu iepriekšējā periodā.

Paralēli 24. maijā Olaines cietumā un 25. maijā Tieslietu ministrijā notiks starptautiskā darba grupa “Izglītība”, kurā piedalās donorvalsts un sešu saņēmējvalstu pārstāvji. Darba grupas mērķis ir diskutēt starptautiskā līmenī par korekcijas dienestu personāla izglītības iespējām, vajadzībām un prioritātēm.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.