Informācija presei Jaunumi
nnt

Piektdien, 15. oktobrī, Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra Jāņa Bordāna vadībā notiks Noziedzības novēršanas padomes (NNP) augstāko amatpersonu forums, kurā apspriedīs tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi un tiesās izskatāmo lietu termiņus, ko ietekmē lietas dalībnieku neierašanās uz tiesas sēdēm.

Foruma dalībnieki apspriedīs rosinājumu par Iekšējās drošības akadēmijas dibināšanu. Jau iepriekš vēstīts, ka NNP locekļi šī gada 30. septembra sēdē konceptuāli vienojās par nepieciešamajām reformām attiecībā uz iekšlietu nozares darbinieku profesionālās izglītības iegūšanas sistēmu, šobrīd jāturpina diskutēt par efektīvāko risinājumu tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidei.

Tāpat sēdē plānots skatīt jautājumu par lietu izskatīšanas termiņiem tiesās, diskutējot par iespējamiem risinājumiem, kas varētu paātrināt lietu izskatīšanas ilgumu tiesās, ņemot vērā, ka likums “Par tiesu varu” paredz un garantē ikvienam tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā. Tiesneša ziņā ir noteikt, kad nozīmēt tiesas sēdes, ņemot vērā visu dalībnieku iespēju sēdē piedalīties. Statistika liecina, ka bieži vien tieši lietas dalībnieku neierašanās uz sēdēm ir pamats lietas izskatīšanas termiņu pagarināšanai, kā rezultātā tiesvedība notiek nepamatoti ilgi.

Papildu informācija:

Jau 2020.gada decembrī Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns Noziedzības novēršanas padomes sēdē norādīja, ka noziedzības mazināšanai ir nepieciešams pastāvīgs sadarbības formāts starp tieslietu un iekšlietu ministriem, ģenerālprokuroru un Augstākās tiesas priekšsēdētāju, kā arī citām par noziedzības novēršanu tieši atbildīgām amatpersonām. Forums darbosies pastāvīgi, lai operatīvi varētu reaģēt uz aktuālākajiem jautājumiem, kas saistīti ar tiesiskuma apdraudējuma riskiem, noziedzības novēršanu un apkarošanu. Foruma mērķis ir arī veicināt sadarbību un dialogu starp izpildvaru un tiesu varu tiesiskuma stiprināšanai.