Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus Prokuroru izdienas pensiju likumā. Tos izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā teikts grozījumu projekta anotācijā, pašlaik ir noteikts, ka izdienas pensiju nevar saņemt prokurors, kurš atlaists no amata, pamatojoties uz Prokuratūras likuma vairākiem pantiem. Tāpat likums nosaka, ka prokurors ir jāatlaiž no amata, ja viņš notiesāts un tiesas spriedums stājies spēkā. Kā norāda grozījumu auroti, minētais tiesiskais regulējums ir nepilnīgs, jo neaptver gadījumus, kad persona no prokurora amata atbrīvota pēc paša vēlēšanās, sakarā ar ievēlēšanu vai iecelšanu citā amatā, veselības stāvokļa dēļ, ja tas nepieļauj turpināt prokurora darbu, kā arī pēc personas atbrīvošanas no prokurora amata kompetenta institūcija ar nolēmumu atzinusi personu par vainīgu tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā laikā, kad tā atradās prokurora amatā. Atbilstoši spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam šobrīd šādām personām ir tiesības uz prokuroru izdienas pensiju. Pēc grozījumu stāšanās spēkā būs noteikts, ka tiesības uz izdienas pensiju nebūs personai, kura ar kompetentas institūcijas nolēmumu atzīta par vainīgu tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā laikā, kad tā atradās prokurora amatā. Grozījumi jāakceptē valdībai un jāpieņem Saeimā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv