Informācija presei
Noziegumos cietušajiem būs pieejams bezmaksas atbalsta tālrunis 116006
Otrdien, 28.jūlijā, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas iniciatīvu – atbalsta tālruņa darbības uzsākšanu, kas 2016.gada sākumā bez maksas būs pieejams ikvienai noziedzīgā nodarījumā cietušajai personai. Iecere izveidot tālruni 116006 radusies, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra direktīvas 2012/29/ES (Direktīva) prasības, kas nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus. Paredzēts, ka bezmaksas tālrunis būs nepieciešamās informācijas avots cietušajiem arī gadījumos, ja kriminālprocess vēl nav uzsākts. Īpaši apmācīti speciālisti pa tālruni sniegs visu informāciju (par sociālajiem dienestiem, krīzes centriem, rehabilitācijas iespējām u.c) par atbalsta iespējām konkrētajā gadījumā. Nepieciešamības gadījumā tiks sniegts arī emocionāls atbalsts. Tālruņa plānotais darbības laiks ir no plkst. 7.00 līdz 22.00. Direktīva paredz, ka dalībvalstis veic pasākumus, lai izveidotu bezmaksas un konfidenciālus speciālistu atbalsta dienestus, kas papildinātu vispārējos cietušo atbalsta dienestus vai būtu to sastāvdaļa. Lai gan Direktīvā nav ietverta prasība nodrošināt atbalsta tālruņa darbību, Tieslietu ministrijā izveidotā ekspertu darba grupa, kas strādāja ar Direktīvas prasību pārņemšanu, izvērtējot pastāvošo tiesisko regulējumu un praksi, lēma par šāda tālruņa izveides nepieciešamību. Lemjot par atbalsta tālruņa darbības uzsākšanu, darba grupa ņēma vērā arī biedrības „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” pētījumu „Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā”. Pētījumā secināts, ka „Latvijā ir virkne būtisku, sistēmu veidojošu sastāvdaļu, bet nav pašas cietušo atbalsta sistēmas, kā mērķtiecīgi orientētu pasākumu kopuma”. Papildu informācija Direktīvas mērķis ir uzlabot noziedzīgos nodarījumos cietušo aizsardzību, atbalstu un līdzdalību kriminālprocesā. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt, ka cietušie visā Eiropas Savienībā var paļauties uz vienotu minimālo garantiju līmeni, neatkarīgi no tā, kurā Eiropas Savienības dalībvalstī ir noticis noziedzīgs nodarījums. Dalībvalstīm jānodrošina, lai cietušajiem saskaņā ar viņu vajadzībām pirms kriminālprocesa, tā laikā un pēc tā būtu pieejami bezmaksas konfidenciāli atbalsta dienesti.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv