OECD kukuļdošanas apkarošanas eksperti novērtēs Latvijas gatavību iestāties organizācijā
No šī gada 5. līdz 8.maijam Latvijā vizītē ierodas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – OECD) eksperti, lai novērtētu Latvijas gatavību iestāties organizācijā. Kā norāda Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs: „Šobrīd Latvijai ir aktīvs laiks, lai pēc iespējas drīzāk mēs kļūtu par pilntiesīgu OECD dalībvalsti, kas ir viena no mūsu prioritātēm. Dalība šajā organizācijā būs apliecinājums, ka veiksmīgi esam iekļāvušies starp pasaules attīstītākajām valstīm. Esmu gandarīts, ka spēcīgi eksperti klātienē tiksies ar mūsu iestādēm un organizācijām, lai pārliecinātos par Latvijas gatavību iestāties OECD.” Eksperti no Šveices, Čehijas un Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas (turpmāk – darba grupa) Sekretariāta vērtēs Latvijas paveikto OECD Konvencijas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos un ar to saistīto rekomendāciju prasību ieviešanā jeb veiks 2.fāzes novērtējumu. Šī novērtējuma ietvaros OECD ekspertu delegācija plāno tikties ar pārstāvjiem no Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Ārlietu ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Latvijas bankas, Valsts policijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Iepirkuma uzraudzības biroja, Valsts kancelejas, Valsts kontroles, nevalstiskām organizācijām, zvērinātiem revidentiem un zvērinātiem advokātiem, kā arī Saeimas deputātiem, tiesnešiem, Latvijas augstāko mācību iestāžu mācībspēkiem un žurnālistiem. OECD eksperti vērtēs Latvijas paveikto konvencijas un ar to saistīto rekomendāciju prasību ieviešanā. Tiks izvērtēta gan Latvijas politika attiecībā uz ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos darījumos, gan izmeklēšanas, prokuratūras un tiesas iestāžu spēja izmeklēt un iztiesāt šādus noziedzīgos nodarījumus. Tāpat tiks vērtēts amatpersonu un sabiedrības informētības līmenis par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas negatīvajām sekām, gan paveiktais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā un apkarošanā. Novērtējuma ziņojums tik izskatīts OECD darba grupas sēdē šī gada oktobrī. Sekmīgs izvērtējums ir viens no priekšnosacījumiem Latvijas kļūšanai par OECD pilntiesīgu dalībnieci. Papildu informācija 2013. gada 3. oktobrī Latvija kļuva par pilntiesīgu darba grupas dalībvalsti un tika uzaicināta pievienoties konvencijai, kas arī tika apstiprināta un spēkā stājās 2014.gada 30.maijā. Pievienošanās darba grupai un konvencijai ir nozīmīgs priekšnoteikums, lai Latvija iestātos OECD. Tagad Latvijai ir jāpiedalās abos novērtējumos, pamatojoties uz kuriem darba grupas dalībvalstis, kas ir arī OECD dalībvalstis, sniegs savu viedokli OECD Padomei par Latvijas gatavību kļūt par OECD dalībvalsti.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28362725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv