Informācija presei Jaunumi
1

OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupa aicina pieteikties kandidātus priekšsēdētāja amatam.

OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas galvenais uzdevums ir uzraudzīt OECD Konvencijas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos īstenošanu tās dalībvalstīs. Darba grupas īstenoto savstarpējās izvērtēšanas un uzraudzības sistēmu Transparency International ir atzinis par “zelta standartu” uzraudzības īstenošanā.

Vakance pieejama šeit.