OECD norāda uz nepieciešamību stiprināt Latvijas cīņu ar kukuļdošanu ārvalstu amatpersonām
Šā gada 21.oktobrī  Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) publiskojusi Latvijas 2.fāzes novērtējuma ziņojumu, kurā ir izvērtēta gan Latvijas tiesību aktu atbilstība OECD 1997. gada 21. novembra Konvencijas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos prasībām, gan to praktiskā ieviešana. Ziņojumā konstatēts, ka Latvija ir uzlabojusi nacionālo tiesību aktu atbilstību Konvencijas standartiem. Vienlaikus tiek atzīmēts, ka nesenās personālpolitikas problēmas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, kā arī valdības negatīvā KNAB kritika apšauba Latvijas spējas apkarot ārvalstu amatpersonu kukuļošanu. Tiek norādīts arī uz vājo naudas atmazgāšanas apkarošanu, kas palielina risku, ka šādā kukuļošanā iegūtie līdzekļi tiek atmazgāti caur Latvijas bankām. Latvija tiek aicināta pilnveidot nacionālo regulējumu atbilstoši Konvencijas prasībām un stiprināt ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanas praksi. Tā, ziņojumā ir iekļautas konkrētas rekomendācijas, kas nosaka, ka Latvijai jāuzlabo cīņa ar ārvalstu amatpersonu kukuļošanu, tajā skaitā, jāstiprina KNAB darbība un jānodrošina, ka birojs netiek pakļauts nepamatotai valdības kritikai. Latvijai jāstiprina un jāorganizē pasākumi, kas vērsti uz naudas atmazgāšanas novēršanu un apkarošanu. Tāpat norādīts, ka jāuzlabo tiesiskais regulējums tādos jautājumos kā ārvalstu amatpersonas kukuļošanas noziedzīgs nodarījums, personas izdošana, juridisko personu atbildība un zvērinātu revidentu pienākums ziņot par aizdomām par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas gadījumiem. Latvijai jāievieš visaptveroša aizsardzība personām, kuras ziņo par likumpārkāpumiem gan privātajā sektorā, gan valsts pārvaldē. Ziņojums tika pieņemts OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas plenārsēdē š.g. 14.oktobrī Parīzē, Francijā, kur, kā iepriekš ziņots, Latviju pārstāvēja tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un viņa vadītā delegācija, kuras sastāvā bija Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Ārlietu ministrijas, Valsts kancelejas, Valsts ieņēmumu dienesta, Ģenerālprokuratūras, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāvji. Latvijas 2.fāzes novērtējumu veica eksperti no Šveices, Čehijas un darba grupas Sekretariāta. Jāatzīmē, ka balstoties uz Latvijas 1.fāzes un 2.fāzes novērtējumu un vērtējumu par izteikto rekomendāciju izpildi, kas vērstas uz nacionālo tiesību aktu saskaņošanu ar konvencijas prasībām un to praktisko ieviešanu, OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupai drīzumā būs jāsniedz OECD Padomei savs viedoklis par Latvijas gatavību pievienoties OECD. Tādējādi, tikai sekmīga un savlaicīga darba grupas izteikto rekomendāciju izpilde var nodrošināt pozitīvu lēmumu par Latvijas gatavību pievienoties OECD. Lai nodrošinātu Latvijas 2.fāzes novērtējumā iekļauto rekomendāciju izpildi, Tieslietu ministrija ir uzsākusi darbu pie informatīva ziņojuma valdībai izstrādes, kurā tiks iekļauts nepieciešamo pasākumu plāns, kas vērsts uz rekomendāciju izpildi un praktiskajiem konvencijas ieviešanas pasākumiem, nosakot arī atbildīgo institūciju un izpildes termiņu. Līdzīgi Tieslietu ministrija arī par Latvijas 1.fāzes novērtējuma ziņojumu bija izstrādājusi informatīvo ziņojumu, kuru Ministru kabinets apstiprināja 2014.gada 2.septembrī. Minētais informatīvais ziņojums ļāva Latvijai viena gada laikā panākt būtisku progresu tiesību aktu saskaņošanā ar Konvencijas prasībām, kas arī tika atzīmēts Latvijas 2.fāzes ziņojumā. Ziņojums ir pieejams šeit: http://www.oecd.org/corruption/latvia-s-fight-against-foreign-bribery-overshadowed-by-enforcement-weaknesses.htm         Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv