Saeima 2012. gada 31. maija plenārsēdē 3. lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto Oficiālo publikāciju likumprojektu, kuram pirms 3. lasījuma pēc Saeimas Juridiskās komisijas priekšlikuma tika mainīts nosaukums uz „Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums”. Likums paredz atteikties no oficiālā laikraksta „Latvijas Vēstnesis” papīra formas, ieviešot valsts oficiālo elektronisko publikāciju, kura būs bez maksas pieejama tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv kā periodisks elektronisks oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis”. Oficiālo elektronisko publikāciju likums paredzēts ieviest ar šā gada 1. jūliju, bet vēl pusgadu (līdz 2013. gada 1. janvārim) vienlaikus tiks nodrošināta arī oficiālā publikācija papīra formā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Ieviešot valsts oficiālo elektronisko publikāciju, tiks samazināts oficiālās publikācijas sagatavošanai nepieciešamais laiks un izmaksas, kā arī samazināsies laiks no oficiālās publikācijas sagatavošanas līdz tās pieejamības brīdim. Vienlaikus palielināsies valsts oficiālās publikācijas pieejamība, jo papīra laikraksts objektīvu iemeslu dēļ ir pieejams ievērojami mazākam personu lokam, nekā tiešsaistes publikācija internetā, kura turklāt būs arī bezmaksas. Savukārt tiesību aktu konsolidētās versijas būs kā līdz šim bez maksas pieejamas tīmekļa vietnē www.likumi.lv. Vienlaikus likums paredz, ka tīmekļa vietnē www.likumi.lv esošajai informācijai nav oficiālās publikācijas (saistoša) rakstura – konsolidētiem normatīvo aktu tekstiem www.likumi.lv interneta vietnē ir tikai informatīvs raksturs. Elektronisko izdevumu izdos valsts aģentūra „Latvijas Vēstnesis”, kura Ministru kabinetam jāizveido līdz 2016. gada 1. janvārim. Līdz aģentūras izveidei tās uzdevumu izpildi nodrošinās valsts SIA „Latvijas Vēstnesis”. Ar likuma tekstu var iepazīties Saeimas mājas lapā.