Rīt, 18. jūnijā, otro reizi tiks pasniegtas Tieslietu sistēmas Goda zīmes. Apbalvojumu saņems 17 tieslietu sistēmas darbinieki – tiesneši, prokurori, notāri, advokāti. Uzskatot, ka tieslietu sistēmas lielākā bagātība ir tās kvalificētie speciālisti, eksperti un darbinieki ar plašu nākotnes redzējumu, Tieslietu ministrija, Ģenerālprokuratūra un Augstākā tiesa 2008. gadā, sagaidot Latvijas Republikas Tieslietu sistēmas 90 gadu jubileju,  izveidoja īpašu tieslietu sistēmas apbalvojumu. Tā veidošanā tika piesaistīts mākslinieks Laimonis Šēnbergs. Goda zīme, tās atribūtika un apbalvojuma piešķiršanas nolikums ir apstiprināts Valsts heraldikas komisijā. Tieslietu sistēmas Apbalvošanas padomes sēde notika šā gada maijā. Izskatot iesniegtos pieteikumus, tika nolemts piešķirt II un III pakāpes Goda zīmes. Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi piešķir par īpaši nozīmīgu ieguldījumu vai sasniegumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, par īpaši nozīmīgiem zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu nozares politikas veidošanā un īstenošanā, starpvalstu attiecību veidošanā, judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā. Ar II pakāpes Goda zīmi rīt tiks apbalvota bijusī Augstākās tiesas (turpmāk – AT) Senāta Krimināllietu departamenta senatore Astrīda Kazārova, AT Senāta Civillietu departamenta senatore Ruta Zaķe, AT Sūdzību izskatīšanas nodaļas konsultante, bijusī AT Reabilitācijas daļas vadītāja Biruta Puķe, zvērināts advokāts Valentīns Cers, zvērināts advokāts Aivars Ludvigs, bijusī Tiesu administrācijas Tiesu darba organizācijas departamenta direktore Dzintra Kulla un Ieslodzījuma vietu pārvaldes Iļģuciema cietuma priekšniece Nadežda Trosjuka. Par priekšzīmīgu, godīgu un radošu amata pienākumu veikšanu ar III pakāpes Goda zīmi tiks apbalvots AT Senāta Krimināllietu departamenta senators Pēteris Dzalbe, AT Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Ramona Nadežda Jansone, AT Civillietu tiesu palātas tiesnesis Raimonds Grāvelsiņš, Jēkabpils rajona prokuratūras virsprokurore Velta Belkovska, Latgales tiesu apgabala prokuratūras prokurore Ingrīda Maļkova, Vidzemes tiesas apgabala virsprokurors Āris Fogelis, Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors Jurijs Stepanovs, zvērināta advokāte Helēna Mikitāne, zvērināta notāre Ināra Ceiča un Ieslodzījuma vietu pārvaldes Centrālā aparāta Izmeklēšanas daļas priekšniece Gaļina Smirnova. Tieslietu sistēmas Goda zīmes pasniegšanas svinīgais pasākums notiks rīt plkst.14.00, K. Valdemāra ielā 20, Rīgā, Latvijas Zvērinātu notāru padomes telpās. Pasākumu organizē Tieslietu ministrija, Latvijas Zvērinātu notāru padome un Latvijas Zvērinātu advokātu padome. Līdzās svinīgā pasākuma centrālajam notikumam – Goda zīmju pasniegšanai – tiek ieviesta jauna tradīcija – priekšlasījums par  tiesu sistēmas vienotību  un kopīgajām vērtībām. Patiesās vērtības tiks meklētas arī vēsturiskās personībās. Lektori ir gadu mainīsies, nemainīgs vien paliks izvēles pamats – tie būs cilvēki, kuri spēj uzrunāt un iedvesmot citus.  Jana Saulīte Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr.: 67036712, 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv