Šodien, 27.septembrī, Ministru kabinets (MK) atbalstīja Tieslietu ministrijas (TM) izstrādātos grozījumus divos MK noteikumos, kas paredz juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru un atlīdzināmos izdevumus saistībā ar jaunu juridiskās palīdzības saņemšanas lietu kategoriju administratīvajās lietās izraidāmajam ārzemniekam. Tie papildina MK noteikumus ar jaunu tiesību subjektu –ārzemnieku, kurš Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos ir pakļauts izraidīšanai un uz kuru attiecas noteikumos paredzētais regulējums par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai.   Tāpat grozījumu mērķis ir precizēt spēkā esošos MK noteikumus saistībā ar Imigrācijas, Valsts juridiskās palīdzības, Kriminālprocesa likumā un Krimināllikumā veiktajiem grozījumiem.   Valdība arī atbalstīja MK noteikumus, kas paredz izraidāmā ārzemnieka iesnieguma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumu un ienākumiem veidlapas paraugu. Teksts veidlapas paraugā varēs būt ne tikai latviešu, bet arī kādā biežāk lietojamā svešvalodā, proti, angļu, franču, krievu vai spāņu valodā. Tas nepieciešams, lai atvieglotu komunikāciju starp iestādēm un izraidāmo ārzemnieku. Veidlapas tulkojumu nodrošinās TM. Paraugu un tulkojumu nosūtīs nepieciešamajām iestādēm ievietošanai to interneta mājas lapās pieejamības nodrošināšanai ārzemniekiem. Iestāde varēs izvēlēties, kuru valodu lietot saziņā papildu latviešu valodai.   Minētie MK noteikumi un grozījumi ir pieņemti saistībā ar 2008.gada 16.decembrī pieņemtās Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi, ieviešanu, un attiecīgās normas stāsies spēkā šī gada 23.decembrī. Direktīva noteic, ka dalībvalstis pēc pieprasījuma nodrošina ārzemniekam  nepieciešamo juridisko palīdzību bez maksas. MK noteikumus un grozījumus tajos var lasīt MK mājas lapā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/