Šī gada decembrī Tieslietu ministrija (TM) pabeidza Eiropas Sociālā fonda projektu „CAF i­eviešana Tieslietu ministrijā” un īstenoja TM darbības pašnovērtējumu. Projekta mērķis bija veikt TM darbības pašnovērtējumu atbilstoši CAF (Common Assessment Framework – publiskā sektora kopējais novērtēšanas ietvars) metodei, izstrādāt konkrētus uzlabojumu pasākumus, ko ar vadības lēmumu iekļautu TM vadības dokumentos, nodrošinot nepārtrauktu un mērķtiecīgu darbības kvalitātes uzlabošanu atbilstoši vispārējiem kvalitātes vadības principiem. Projekta īstenošanas laikā veica CAF pašnovērtējuma veikšanā iesaistīto personu apmācību par CAF principiem un metodiku, kā arī TM darbības pašnovērtējumu atbilstoši CAF modelim, no pašnovērtējuma rezultātiem izstrādāja uzlabojumu pasākumus. Semināru norises rezultātā izstrādāti TM darbības uzlabojumu pasākumi un izdots rīkojums par to iekļaušanu plānošanas dokumentos. Veicamie uzlabojumu pasākumi ievadīti iekšējā portālā, kur to izpildes gaitai var sekot visi TM darbinieki. Projekta īstenošana sākās pagājušā gada jūlijā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice[at]tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas 85 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15 % Latvijas valsts budžets. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Ieguldījums Tavā nākotnē!­   ­