Informācija presei
Pabeigts darbs pie maksātnespējīgās AS ”Liepājas Metalurgs” darbinieku prasījumu segšanas
Maksātnespējas administrācija (MNA) ir pabeigusi darbu pie maksātnespējīgās AS „Liepājas metalurgs” darbinieku prasījumu apmierināšanas, kas tika uzsākts jau šā gada janvārī. Šā gada 27.maijā MNA direktors pieņēma pēdējo lēmumu par maksātnespējīgās AS „Liepājas metalurgs” darbinieku prasījumu segšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda. Kopumā darbinieku prasījumi segti 1829 darbiniekiem 1 242 000 euro apmērā. MNA no darbinieku prasījumu garantiju fonda sedza prasījumus darbiniekiem, kuri no darba tika atbrīvoti uzreiz pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas un kuri par to neuzsāka tiesvedību. MNA vairāk kā 10 gadu pastāvēšanas vēsturē šis ir uzņēmums ar vislielāko darbinieku skaitu, kuru prasījumi segti no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem. MNA direktors Ervīns Ābele ir gandarīts par paveikto: „Darbā pie maksātnespējīgās AS „Liepājas metalurgs” darbinieku prasījumu segšanas papildus tiešajiem pienākumiem tika iesaistīta liela daļa Maksātnespējas administrācijas darbinieku. Neraugoties uz to, ka šī uzņēmuma darbinieku prasījumu apjoms ir līdzvērtīgs visa pagājušā gada darba apjomam, strādājot komandā, esam šo darbu paveikuši nepilnos 5 mēnešos. Esmu pateicīgs Maksātnespējas administrācijas darbiniekiem par ieguldīto darbu. Tāpat izsaku atzinību maksātnespējīgās AS „Liepājas metalurgs” administratoram par operatīvo informācijas sagatavošanu un sniegšanu.” Papildu informācija Darbinieku prasījumu segšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda tiek piemērots speciāls tiesiskais regulējums, kas nosaka gan to, par kādu periodu, gan to, kādā apmērā tiek apmierināti darbinieku prasījumi no darbinieku prasījumu garantiju fonda. Attiecīgi no darbinieku prasījumu garantiju fonda apmaksājamos darbinieku prasījumus (arī atlaišanas pabalstu) MNA aprēķina, ņemot vērā kalendāra dienas vidējo izpeļņu, ievērojot darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv