Šodien Ministru kabinets pieņēma noteikumus par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi Noteikumi regulēs valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību, proti, ka valsts nodevu par notariālo darbību izpildi iekasē notārs, izpildot notariālās darbības. Iekasēto valsts nodevu zvērināts notārs iemaksā valsts pamatbudžetā. Valsts nodevas nav pārskatītas un aktualizētas kopš 2001. gada, kā arī šādu grozījumu nepieciešamība cieši saistīta arī ar Starptautiskā valūtas fonda izvirzītajām prasībām palielināt nenodokļu ieņēmumus. Pēc noteikumu stāšanās spēkā par notariālā akta taisīšanu būs jāmaksā Ls 2,5 līdzšinējā viena lata vietā, par paraksta īstuma apliecināšanu uz dokumenta – Ls 0,50 līdzšinējo Ls 0,20 vietā, bet par dokumenta tulkojuma citā valodā pareizības apliecināšanu – Ls 0,50, līdzšinējo Ls 0,20 vietā. Noteikumi arī paredzēs, ka no valsts nodevas maksāšanas ir atbrīvotas fiziskās personas – par dokumentiem uzturlīdzekļu piedziņas lietās, valsts pabalstu un pensiju piešķiršanas un saņemšanas lietās, aizbildniecības, adopcijas un paternitātes lietās, pensionāri, kā arī 1. un 2. grupas invalīdi – par dokumentiem krimināllietās, politiski represētās personas – par dokumentiem reabilitācijas lietās u.c. Šos noteikumus izstrādājusi Tieslietu ministrijas izveidota darba grupa, kurā bija arī pārstāvji no Finanšu ministrijas un Latvijas Zvērinātu notāru padomes. Ar noteikumiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv