Šodien, 25.janvārī, Ministru kabinets pieņēma rīkojumu par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības „Tiesu namu aģentūra” (turpmāk – TNA) pamatkapitālā. Rīkojuma projektu izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti. Saskaņā ar rīkojumu TNA pamatkapitālam tiks pievienoti īpašumi: Rūpniecības ielā 8, Alūksnē, Tautas ielā 45, Daugavpilī, Brīvības ielā 126, Jēkabpilī, Lāčplēša ielā 19, Krāslavā, Dārzu ielā 24, Rēzeknē, Pils ielā 16, Tukumā, Garā ielā 5, Valmierā, Katrīnas ielā 14, Ventspilī šādās attiecīgās vērtībās: Ls 63 300, Ls 55 000, Ls 150 000, Ls 80 000, Ls 120 000, Ls 110 000, Ls 188 000 un Ls 85 000. Šos īpašumus TNA izmanto pamatdarbības nodrošināšanai, tas ir, tieslietu nozares prasībām atbilstoša nekustamo īpašumu apsaimniekošana un TM, tās padotībā esošo iestāžu un tiesu nodrošināšana ar to funkciju izpildei nepieciešamajām telpām. Minētajos valsts nekustamajos īpašumos atrodas Alūksnes rajona tiesa, Jēkabpils rajona tiesa, Krāslavas rajona tiesa, Rēzeknes tiesa, Tukuma rajona tiesa un Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Tukuma zonālais valsts arhīvs, Valmieras rajona tiesa un Ventspils tiesa, savukārt līdz pārcelšanai uz jaunām telpām valsts nekustamajā īpašumā Tautas ielā 45, Daugavpilī atradās Daugavpils tiesa. Tāpat valdība šodien atļāva TM ieguldīt TNA pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu kredītsaistību nodrošinājumam valsts nekustamos īpašumus: Rēzeknes ielā 33A, Krāslavā, 1.maija ielā 7, Preiļos, Slokas ielā 37A, Rīgā šādās attiecīgās vērtībās: Ls 85 000, Ls 73 000, Ls 150 000. TNA minētos valsts nekustamos īpašumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīs zemesgrāmatā uz TNA. Pamatkapitāla palielināšana palīdzēs nostiprināt TNA iespējas paaugstināt aizņemtā kapitāla saistību summu jeb kredītspēju. Tā veicinās komercdarbības attīstību, lai nodrošinātu tieslietu sistēmas institūcijas ar to funkciju izpildei piemērotām telpām un nodrošinātu to uzturēšanai nepieciešamos pakalpojumus. Ar pilnu rīkojuma tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv