Informācija presei
Šodien, 4.septembrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu „Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā”, kas paredz, sākot ar 2013. gadu, katru gadu palielināt izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru par pieciem latiem. Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums paredz uzturlīdzekļu izmaksu noteiktā apmērā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda bērna nodrošināšanai ar uzturlīdzekļiem tā vecāka vietā, kurš uzturlīdzekļus savam bērnam nemaksā vai arī nenodrošina to samaksu tiesas noteiktā apmērā.  Tas nozīmē, ka uzturlīdzekļi tiek izmaksāti, ja pēc tiesas nolēmuma uzturlīdzekļu piedziņa no personas atzīta par neiespējamu vai parādnieks tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu pilda, bet nenodrošina uzturlīdzekļu minimālo apmēru. No 2010. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim valsts garantētos uzturlīdzekļus, kurus bērniem nodrošina Uzturlīdzekļu garantiju fonds, tiek izmaksāti samazinātā apmērā. Uzturlīdzekļu garantiju fonda mērķtiecīga darba rezultātā, palielinot atgūstamos līdzekļus, pakāpeniski tiks atjaunots uzturlīdzekļu apmērs. Grozījumi nosaka pārejas periodu no 2013. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim, kurā pakāpeniski katru gadu par pieciem latiem tiks palielināts no Uzturlīdzekļu garantiju fonda maksāto uzturlīdzekļu apmērs. Proti, 2013. gadā par bērnu no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai uzturlīdzekļi tiks izmaksāti 35 latu apmērā, bet par bērnu no 7 līdz 18 gadu vecumam - 40 latu apmērā, 2014. gadā - attiecīgi 40 un 45 lati, 2015. gadā - attiecīgi 45 un 50 lati un 2016. gadā - attiecīgi 50  un 55 lati. Tāpat grozījumi paredz tiesības iesniedzējam vērsties ar iesniegumu Uzturlīdzekļu garantiju fondā par tā nepamatoti izmaksātajiem uzturlīdzekļiem un par tiem aprēķināto likumisko procentu samaksu sadalīt termiņos. Vienlaicīgi tiek noteikts, ka, sadalot samaksas termiņu, iesniedzējam līdzekļi Uzturlīdzekļu garantiju fondam būs jāatmaksā 12 mēnešu laikā līdzšinējo 30 dienu vietā. Minētie likuma grozījumi vēl jāatbalsta valdībai un jāpieņem Saeimā. Ar likumprojekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Papildu informācija: Sigita Vasiļjeva Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 28303346 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas